Ο Πρέσβης της Ελλάδας στη Σουηδία, Δ. Τουλούπας, συναντήθηκε με το "Δίκτυο για την Ελλάδα"

Meeting of Greek Ambassador in Sweden, D. Touloupas, with the “Network for Greece”

Representatives from the “Network for Greece” met on Friday 5 Feb 2016 with the Ambassador of Greece in Sweden Mr. Dimitrios Touloupas. The representatives of the “Network for Greece” presented their activities and a fruitful discussion for further ways of cooperation with the Embassy took place.

Ο Πρέσβης της Ελλάδας στη Σουηδία, Δ. Τουλούπας, συναντήθηκε με το "Δίκτυο για την Ελλάδα"