Ο Πρέσβης της Ελλάδας στη Σουηδία, Δ. Τουλούπας, συναντήθηκε με το "Δίκτυο για την Ελλάδα"

Ο Πρέσβης της Ελλάδας στη Σουηδία, Δ. Τουλούπας, συναντήθηκε με το “Δίκτυο για την Ελλάδα”

Εκπρόσωποι από το ”Δίκτυο για την Ελλάδα” συναντήθηκαν την Παρασκευή 5.2.2016 με τον Πρέσβυ της Ελλάδας στη Σουηδία, κ. Δημήτριο Τουλούπα, και παρουσίασαν τις δραστηριότητες τους, ενώ επακολούθησε γόνιμη συζήτηση για περαιτέρω τρόπους συνεργασίας με την Πρεσβεία.

Ο Πρέσβης της Ελλάδας στη Σουηδία, Δ. Τουλούπας, συναντήθηκε με το "Δίκτυο για την Ελλάδα"