Το Μαρόκο αποφασισε να μη συμμετάσχει στη σύνοδο κορυφής TICAD. Ανακαλεί τον Πρέσβη στην Τύνιδα για διαβουλεύσεις

Συγγνώμη,αυτή η εγγραφή είναι διαθέσιμη μόνο στα Αγγλικά Αμερικής.