Υποτροφίες 2016 – 2017 για Έλληνες από το Ίδρυμα Ωνάση

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΠΡΟΣ ΕΛΛΗΝΕΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2016/ 2017

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων και δικαιολογητικών:1 Φεβρουαρίου 2016.

Παρακαλείσθε να μελετήσετε το κείμενο της Προκήρυξης & των Συχνών Ερωτήσεων πριν τη συμπλήρωση της Αίτησης. Σε περίπτωση που συναντήσετε πρόβλημα στην υποβολή της Ηλεκτρονικής Αίτησης μπορείτε να επικοινωνήσετε με το Τμήμα Υποτροφιών (E-mail: fph@onassis.org, Πρόγραμμα Εξωτερικού: 210 3713053, 210 3713 054 & 210 3713 056, Πρόγραμμα Εσωτερικού: 210 3713 052 & 210 3713 055 & 210 3713057, Ειδικό Πρόγραμμα Ομίλου: 210 3713 055).

ΑΦΟΡΟΥΝ ΟΛΑ ΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ: 

1)    Συχνές Ερωτήσεις
2)    Έντυπο συστατικής επιστολής στην Ελληνική γλώσσα
3)    Έντυπο συστατικής επιστολής στην Αγγλική γλώσσα
4)    Υπόδειγμα βεβαίωσης κατάταξης υποψήφιου (στην Ελληνική γλώσσα)
5)    Υπόδειγμα βεβαίωσης κατάταξης υποψήφιου (στην Αγγλική γλώσσα)
6)    Κανονισμός Υποτροφιών

ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑ-ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΑ-ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ/ARTIST-IN-RESIDENCE)
    –Προκήρυξη
Ηλεκτρονική Αίτηση
Ύλη Εξετάσεων/Ακροάσεων Υποψηφίων στους κλάδους Χορού και Μουσικής
Υπεύθυνη δήλωση κόστους σπουδών

ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑ – ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΑ)
Προκήρυξη
Ηλεκτρονική Αίτηση


ΕΙΔΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΝΑΥΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΩΝΑΣΗ

-Όμιλος Ωνάση – Υποτροφίες για Ανώτατες – Ανώτερες – Μεταλυκειακές Σπουδές:
Προκήρυξη
Ηλεκτρονική Αίτηση

-Όμιλος Ωνάση – Υποτροφίες Εξωτερικού (Μεταπτυχιακά – Διδακτορικά- Βελτίωση Τεχνικής/ Artist-in-Residence):
Προκήρυξη
Ηλεκτρονική Αίτηση
Ύλη Εξετάσεων/Ακροάσεων Υποψηφίων στους κλάδους Χορού και Μουσικής
Υπεύθυνη δήλωση κόστους σπουδών

-Όμιλος Ωνάση – Υποτροφίες Εσωτερικού (Μεταπτυχιακά – Διδακτορικά):
Προκήρυξη
Ηλεκτρονική Αίτηση