Προκήρυξη πρακτικής άσκησης ERASMUS+ Placement του Γραφείου I.R.T.E.A. Βρυξελλών

Το Ινστιτούτο Έρευνας & Κατάρτισης Ευρωπαϊκών Θεμάτων – I.R.T.E.A. συνεχίζοντας την ανοδική πορεία που διαγράφει τα τελευταία έτη, προκειμένου να υλοποιήσει τους στόχους του, να υπηρετήσει το όραμά του και να συμβάλλει στην εξωστρέφεια επιστημόνων και στελεχών της κοινωνίας των πολιτών και της τοπικής και περιφερειακής αυτοδιοίκησης, μεταξύ Ελλάδας και Ευρώπης εγκαθιδρύει την παρουσία του στο κέντρο λήψης αποφάσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τις Βρυξέλλες.

Η παρουσία του I.R.T.E.A. στις Βρυξέλλες στόχο έχει να παρακολουθεί από κοντά τις δράσεις και τις εξελίξεις των Ευρωπαϊκών Θεσμικών οργάνων, να αναδεικνύει και να προωθεί τις θέσεις του I.R.T.E.A. για τις πολιτικές της Ένωσης, έτσι ώστε να συμβάλλει στην ανάπτυξη της ελληνικής και ευρωπαϊκής κοινωνίας.

Προκειμένου για τη στελέχωση του εν λόγω Γραφείου, το I.R.T.E.A. προκηρύσσει δυο (2) θέσεις πρακτικής άσκησης με δυνατότητα χρηματοδότησης από το Erasmus + Placement για τελειόφοιτους φοιτητές και αποφοίτους με διάρκεια πρακτικής άσκησης 15/06/2016 έως 30/09/2016 με δυνατότητα έναρξης άμεσα.

Για οποιαδήποτε απορία ή διευκρίνηση μη διαστάσετε να επικοινωνήσετε στο τηλέφωνο

213 0250217 και στο email:hr.irtea@gmail.com

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων 05/06/2016.

Προϋποθέσεις υποβολής αίτησης για υποψήφιους:

 • Τελειόφοιτος ή Φοιτήτρια/Φοιτητής Τμήματος Διεθνών & Ευρωπαϊκών Σπουδών ή Νομικών Σπουδών ή Πολιτικών Επιστημών
 • Δυνατότητα χρηματοδότησης με το πρόγραμμα Erasmus + Placement 2015-2016
 • Άριστη Γνώση Αγγλικής Γλώσσας, Γνώση Γαλλικής θα συνεκτιμηθεί
 • Άριστη Γνώση Χειρισμού Ηλεκτρονικού Υπολογιστή
 • Διάθεση μάθησης και εργασίας σε ένα πολυπολιτισμικό και απαιτητικό εργασιακό περιβάλλον
 • Άτομο με υπευθυνότητα και συνέπεια

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν ηλεκτρονικά την αίτησή τους αποστέλοντας όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά στο Τμήμα Ανθρωπίνου Δυναμικού του I.R.T.E.A. στο e-mail hr.irtea@gmail.com με θέμα «ΑΙΤΗΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΣΤΙΣ ΒΡΥΞΕΛΛΕΣ»

Δικαιολογητικά υποβολής αίτησης:

 1. Αναλυτική Βαθμολογία Σπουδών από το οικείο Τμήμα φοίτησης
 2. Βιογραφικό Σημείωμα
 3. Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας Αγγλικής Γλώσσας (μόνον το ανώτατο διαθέσιμο Πτυχίο Γλωσσομάθειας από την/τον υποψήφια/υποψήφιο)
 4. Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας Γαλλικής Γλώσσας [προαιρετικό] (μόνον το ανώτατο διαθέσιμο Πτυχίο Γλωσσομάθειας από την/τον υποψήφια/υποψήφιο)
 5. logo