Ο Πρόεδρος του Ι.Ε.Κ.Ε.Θ., κ. Γιώργος Αντωνακάκης, παρουσιάζει το EUropa.S. 2016

Το Ινστιτούτο Έρευνας & Κατάρτισης Ευρωπαϊκών Θεμάτων – Ι.Ε.Κ.Ε.Θ. αποτελεί ένα νέο, καινοτόμο και ισχυρό Ακαδημαϊκό Think-Tank για την Ελλάδα και την Ευρώπη. Το Ι.Ε.Κ.Ε.Θ. δημιουργήθηκε με σκοπό να αποτελέσει σημαντικό παράγοντα εξέλιξης στην Ελλάδα και την Ευρώπη γεφυρώνοντας το χάσμα μεταξύ του ακαδημαϊκού και επιχειρηματικού κόσμου, της πολιτικής και της κοινωνίας.

12191803_10207806901829985_6564232633616220561_nΟ Πρόεδρος και συνιδρυτής του Ινστιτούτου Έρευνας & Κατάρτισης Ευρωπαϊκών Θεμάτων – Ι.Ε.Κ.Ε.Θ., κ. Γιώργος Αντωνακάκης, μιλά στο thediplomat.gr και στη δημοσιογράφο, Χαρά Παγκάλου, για την αποστολή και τα σχέδια του Ινστιτούτου, παρουσιάζει τη διοργάνωση EUropa.S 2016 ενώ εξηγεί αν οι νέοι Έλληνες γνωρίζουν για τα ευρωπαϊκά θέματα.

 

  • Ποια είναι η αποστολή του Ινστιτούτου Έρευνας & Κατάρτισης Ευρωπαϊκών Θεμάτων – Ι.Ε.Κ.Ε.Θ. και οι δράσεις του;

Το Ινστιτούτο Έρευνας & Κατάρτισης Ευρωπαϊκών Θεμάτων – Ι.Ε.Κ.Ε.Θ. αποτελεί ένα νέο, καινοτόμο και ισχυρό Ακαδημαϊκό Think-Tank για την Ελλάδα και την Ευρώπη. Το Ι.Ε.Κ.Ε.Θ. δημιουργήθηκε με σκοπό να αποτελέσει σημαντικό παράγοντα εξέλιξης στην Ελλάδα και την Ευρώπη γεφυρώνοντας το χάσμα μεταξύ του ακαδημαϊκού και επιχειρηματικού κόσμου, της πολιτικής και της κοινωνίας.

Το πιο σημαντικό για το Ι.Ε.Κ.Ε.Θ. είναι να παράγει έργο αντάξιο των απαιτήσεων της εποχής και των νέων. Το Ι.Ε.Κ.Ε.Θ. εκπαιδεύει τους νέους, ώστε να διευρύνουν την ακαδημαϊκή τους ιδιότητα και να περάσουν από τη θεωρία στην πρακτική άσκηση. Οι υπηρεσίες που παρέχει απευθύνονται κυρίως στη νέα γενιά, καθότι ο κλάδος της πρακτικής εκπαίδευσης και της έρευνας στον ελλαδικό χώρο είναι αρκετά παγιωμένος και μη καινοτόμος.Τα πλεονεκτήματα του Ι.Ε.Κ.Ε.Θ. είναι η αμεσότητα με τη πανευρωπαϊκή φοιτητική κοινότητα, η έντονη εκπαιδευτική δράση με έρευνες, συνέδρια και προσομοιώσεις, αλλά και η στενή επαφή με την αγορά εργασίας και τα κέντρα λήψεως αποφάσεων.

Το Ι.Ε.Κ.Ε.Θ. επικεντρώνεται σε πέντε κύριους πυλώνες πολιτικής, τους οποίους παρακολουθεί από κοντά, παίρνει τακτικά πληροφορίες, διατηρεί επαφές με τις αντίστοιχες Κοινοβουλευτικές Επιτροπές στο Ευρωκοινοβούλιο και τις Επιτροπές του Συμβουλίου, παρουσιάζει προτάσεις πολιτικής, σχεδιάζει και υλοποιεί δράσεις:

1ος Πυλώνας: Οικονομικές, Επιχειρηματικές και Περιφερειακές Πολιτικές

2ος Πυλώνας: Πολιτικές για τους Νέους, την Εκπαίδευση και την Κατάρτιση

3ος Πυλώνας: Εξωτερικές Σχέσεις, Πολιτικές Άμυνας και Ασφάλειας

4ος Πυλώνας: Πολιτικές για το Περιβάλλον και την Βιώσιμη Ανάπτυξη

5ος Πυλώνας: Κοινωνικές και Ανθρωπιστικές Πολιτικές

 Το Ι.Ε.Κ.Ε.Θ. απευθύνεται στη νέα γενιά έχοντας τους εξής σκοπούς:

1. Συνεχής ενημέρωση στους Έλληνες και στους Ευρωπαίους πολίτες και στους νέους, με σκοπό να κατανοήσουν πλήρως τις νομοθετικές διαδικασίες και τις πολιτικές της ΕΕ, με την προώθηση της γνώσης και του δομημένου διαλόγου.

2. Παραγωγή και διάδοση της επιστημονικής γνώσης, υπό τις αρχές και τις αξίες της ηθικής, της καινοτομίας και της ποιοτικής έρευνας στοχεύοντας στη διαμόρφωση πολιτικής.

3. Η ανάδειξη της δυνατότητας των Ελληνικών Πανεπιστημίων και ευρύτερα των ακαδημαϊκών να έχουν ενεργή και πρωτοπόρα συμμετοχή στη δημιουργία ενός Ευρωπαϊκού Χώρου Εκπαίδευσης.

4. Να δοθεί έμφαση στη νεανική ενίσχυση, επένδυση και υποστήριξη. Εφαρμογή όλων των απαραίτητων μέτρων, συμπεριλαμβανομένης της εκμάθησης και της εκπαίδευσης, στοχεύοντας στην ανάπτυξη-εμπλουτισμό δεξιοτήτων και ικανοτήτων, κάνοντας τους νέους ακόμα περισσότερο προσοντούχους και ανταγωνιστικούς για να συμβαδίσουν με τις ανάγκες της αγοράς εργασίας.

5. Γεφύρωση του χάσματος μεταξύ του ακαδημαϊκού, κοινωνικού και επιχειρηματικού κόσμου στην Ελλάδα και την Ευρώπη.

6. Προώθηση της επιχειρηματικότητας, της έξυπνης καινοτομίας και της εξειδίκευσης για νέους επιστήμονες, επιχειρηματίες και εργαζομένους μέσω συγκεκριμένων δράσεων εκπαίδευσης και κατάρτισης

7. Να υπογραμμιστεί η ανάγκη προώθησης των δημοκρατικών αρχών, ο σεβασμός των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων, της ισότητα και της μη-διάκρισης στην Ε.Ε. και σε εθνικό επίπεδο, προάγοντας παράλληλα την συμμετοχική δημοκρατία, την κατανόηση της πολυπολιτισμικότητας και της πολυγλωσσίας

8. Η εφαρμογή κάθε είδους δραστηριότητας, η οποία συμβάλει στην εξοικείωση των Ευρωπαίων πολιτών με διαφορετικές κουλτούρες και παραδόσεις

Πλεονεκτήματα Ι.Ε.Κ.Ε.Θ.:
1. Αμεσότητα με την Ευρωπαϊκή νεανική κοινότητα
2. Ισχυρά καινοτόμα δραστηριότητα στην εκπαίδευση και στη κατάρτιση, στα πεδία της μη-τυπικής και τυπικής μάθησης
3. Στενή συνεργασία με την αγορά εργασίας και τα κέντρα λήψης αποφάσεων
4. Υλοποίηση δράσεων με γνώμονα την αριστεία

  • Μια από τις δράσεις του Ινστιτούτου Έρευνας & Κατάρτισης Ευρωπαϊκών Θεμάτων είναι η διοργάνωση του EUropa.S 2016 – μιας προσομοίωσης της λειτουργίας των ευρωπαϊκών θεσμικών οργάνων. Πώς λειτουργεί το EUropa.S και ποιοι μπορούν να συμμετάσχουν;

EUropaS Promo Pic

Το EUropa.S 2016 αποτελεί την πρώτη προσομοίωση ευρωπαϊκών οργάνων στην Ελλάδα από το 2010, αποτελώντας ένα σύγχρονο και αξιόπιστο θεσμό για την ακαδημαϊκή κοινότητα. Το Ινστιτούτο Έρευνας & Κατάρτισης Ευρωπαϊκών Θεμάτων (Ι.Ε.Κ.Ε.Θ) διοργανώνει για 7η συνεχόμενη επιτυχή χρονιά τη μεγαλύτερη προσομοίωση Ευρωπαϊκών Θεσμικών Οργάνων στην Ελλάδα, EUropa.S. 2016, υπό την αιγίδα του Υπουργείου Εξωτερικών και με την έμπρακτη στήριξη του Επιτρόπου Παιδείας, Πολιτισμού, Νεολαίας και Αθλητισμού, κυρίου Tibor Navracsics. Παράλληλα, υποστηρίζεται από το Γραφείο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στην Αθήνα, την Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα, την Κοσμητείας της Σχολής Οικονομικών, Επιχειρηματικών & Διεθνών Σπουδών του Πανεπιστημίου Πειραιώς, το Πάντειο Πανεπιστήμιο Αθηνών, το Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και Διεθνών Σχέσεων του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, το Γαλλικό Ινστιτούτο στην Αθήνα, το Βρετανικό Συμβούλιο στην Αθήνα, καθώς επίσης και από σειρά φορέων δημοσίου και ιδιωτικού χαρακτήρα.

Το EUropa.S. διοργανώνεται φέτος στις 22 – 25 Απριλίου 2016 στις εγκαταστάσεις του Πανεπιστημίου Πειραιώς και του Γαλλικού Ινστιτούτου στην Αθήνα από το Ι.Ε.Κ.Ε.Θ..

Το EUropa.S. αποτελεί μία μοναδική προσομοίωση υλοποιώντας τους κυριότερους πυλώνες των Ευρωπαϊκών Θεσμικών Οργάνων. Το EUropa.S. πραγματοποιείται σε υψηλό ακαδημαϊκό επίπεδο στον ελληνικό χώρο με πανευρωπαϊκή εμβέλεια και εξαιρετικά μεγάλη απήχηση στην φοιτητική κοινότητα, τόσο σε προπτυχιακό όσο και σε μεταπτυχιακό επίπεδο. Ιδιαίτερα σημαντική είναι και η συνεισφορά της ομάδας των Επιστημονικών Υπευθύνων του συνεδρίου, οι οποίοι επικυρώνουν την επιστημονικότητα και πιστότητα της προσομοίωσης αυτής.

Πρόκειται για ένα “παιχνίδι ρόλων” που προσομοιώνει με απόλυτη ταύτιση τις διαδικασίες και λειτουργίες τόσο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, όσο και του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, του Συμβουλίου της ΕΕ, της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και του Δικαστηρίου της ΕΕ. Οι συμμετέχοντες φοιτητές, στο πλαίσιο της προσομοίωσης, έχουν τη δυνατότητα να αναλάβουν τη θέση ενός Ευρωβουλευτή, Αρχηγού Κράτους ή Κυβερνήσεως, Υπουργού Οικονομικών της ΕΕ, Ευρωπαίου Επιτρόπου, Δικαστή ή Συνηγόρου, Μέλους της Ομάδας Κρίσης, Δημοσιογράφου, Μεταφραστή ή Μέλους του Επικουρικού Προσωπικού για τις ημέρες που διαρκεί το Συνέδριο. Στόχος των συμμετεχόντων είναι να καταλήξουν σε μια κοινή απόφαση μέσα από τη διαρκή διαδικασία διαπραγμάτευσης, με τελικό σκοπό την προώθηση της εξέλιξης του ευρωπαϊκού οικοδομήματος.

Η αποστολή της προσομοίωσης είναι:
• Να παρέχει εξειδικευμένη γνώση και άσκηση πάνω στο αντικείμενο των ευρωπαϊκών θεσμών, συμβάλλοντας με αυτόν τον τρόπο στη βέλτιστη κατανόηση των ευρωπαϊκών διαδικασιών, της ευρωπαϊκής οργάνωσης και πολιτικής.
• Να επικεντρώσει το ενδιαφέρον των νέων Ευρωπαίων σε ζητήματα συνυφασμένα με την Ευρωπαϊκή Ένωση.
• Να αποτελέσει τον δίαυλο βάσει του οποίου θα διεξαχθεί ένας εποικοδομητικός διάλογος για το ευρωπαϊκό μέλλον.
Η “οικογένεια” του θεσμού έχει συγκεντρώσει στα 6 χρόνια πραγματοποίησής του περισσότερους από 1.900 συμμετέχοντες φοιτητές. Παράλληλα, αναδεικνύει και επιβραβεύει τους καλύτερους συμμετέχοντες, προκειμένου να ενθαρρύνει την ακαδημαϊκή τους πρόοδο και εξέλιξη.
Μέχρι το τέλος του συνεδρίου EUropa.S. 2016 οι συμμετέχοντες θα έχουν τη δυνατότητα να ειδικευθούν και να αποκτήσουν πολύτιμη εμπειρία πάνω στη διαπραγμάτευση εντός ενός περιβάλλοντος αντικρουόμενων συμφερόντων, ενώ ταυτόχρονα θα έχουν γνωρίσει «εκ των έσω» τα Ευρωπαϊκά Θεσμικά Όργανα και τον τρόπο λειτουργίας τους, μέσα από την ενεργή τους συμμετοχή στην όλη διαδικασία προσομoίωσης αυτών.

Πληροφορίες για το EUropa.S. 2016 στην ηλεκτρονική ιστοσελίδα www.europas.irtea.gr

Για οποιαδήποτε διευκρίνιση ή περαιτέρω πληροφορία, μπορείτε να επικοινωνείτε με το Ινστιτούτο Έρευνας & Κατάρτισης Ευρωπαϊκών Θεμάτων στο e-mail: europas.irtea@gmail.com και τηλ: (+30) 213 0250217.

  • Θεωρείτε ότι οι νέοι στην Ελλάδα ενδιαφέρονται για τα ευρωπαϊκά θέματα; Αισθάνονται κοντά με τους ευρωπαϊκούς θεσμούς;

Μέσα από τις δράσεις μας σε πανελλαδικό επίπεδο σε σχολεία, Πανεπιστήμια και Τοπικές Αρχές παρατηρούμε ότι οι νέοι Έλληνες ενδιαφέρονται για τα ευρωπαϊκά θέματα αλλά δυστυχώς δεν γνωρίζουν πολλά πράγματα. Ακριβώς επειδή δεν γνωρίζουν τις ευκαιρίες και τις δυνατότητες που τους προσφέρει η Ε.Ε., δεν νιώθουν ιδιαίτερα κοντά με τους θεσμούς και γι’ αυτό δεν αναπτύσσεται η ευρωπαϊκή ταυτότητα.

Τα τελευταία δείγματα του Ευρωβαρομέτρου δείχνουν την κρίση και τον ευρωσκεπτικισμό που αναπτύσσετε σταδιακά στη νέα γενιά. Η οικονομική κρίση και τώρα η προσφυγική κρίση έφεραν και φέρνουν στην επιφάνεια πληθώρα δυσλειτουργιών και αστοχιών της ένωσης, πράγμα το οποίο δίνει τη δυνατότητα σε επικριτές της να δυναμώνουν τη φωνή τους και έχουν κοινωνικό εκτόπισμα.

Επίσης, έχουμε διαπιστώσει ότι οι Ευρωπαίοι και οι Έλληνες πολιτικοί έχουν απομακρυνθεί από την ατζέντα και τα προβλήματα της νεολαίας. Η έννοια της διαγενεακής αλληλεγγύης έχει παραγκωνιστεί και οι ηλικίες 18-35 ετών προσπαθούν πλέον να βρουν στέγη και εργασία σε άλλα κράτη μέλη αλλά και εκτός της Ευρώπης.

Ένας από τους λόγους της δημιουργίας των προσομοιώσεων EUropa.S. σε φοιτητικό επίπεδο και EUropa.S T.e.en.s σε μαθητικό επίπεδο είναι η εξοικείωση των νέων με τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα και τα προβλήματα που αντιμετωπίζει η Ευρώπη, αλλά και τις δυσκολίες της Ε.Ε. να μπορέσει να καταλήξει σε αποφάσεις.

Οι δράσεις μας έχουν στόχο την άμεση εμπλοκή των νέων και την εξωστρέφεια των προβλημάτων τους μέσω όχι μόνο των συνεδρίων αλλά και των Policy Papers έχουν ξεκινήσει να συγγράφονται με σκοπό την προώθηση τους σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο.

Προσπαθούμε να δημιουργήσουμε τους Ευρωπαίους πολίτες και τους ηγέτες του αύριο!