μετεγκατάσταση

Μεταναστευτική κρίση: μετεγκατάσταση 97 προσφύγων από την Ελλάδα και την Ιταλία

Την τελευταία αυτή εβδομάδα, στο πλαίσιο της μετεγκατάστασης, 97 επιπλέον πρόσφυγες από την Ελλάδα και την Ιταλία έφτασαν στη Γαλλία και οδηγήθηκαν στα σχετικά κέντρα υποδοχής και φιλοξενίας. Κατά την εβδομάδα της 9ης Ιουνίου, 253 επιπλέον άτομα θα ταξιδέψουν στη Γαλλία από την Ελλάδα.

Η αύξηση δυναμικής του μηχανισμού, χάρη ειδικότερα στην υλικοτεχνική συνδρομή της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Γαλλίας προς την Ελλάδα, επιτρέπει την μετεγκατάσταση 400 ατόμων μηνιαίως από την Ελλάδα στη Γαλλία.

Ο κ. Γάλλος Υπουργός Εσωτερικών κ. Bernard CAZENEUVE τονίζει την αποφασιστικότητα της Κυβέρνησης για τήρηση των ευρωπαϊκών δεσμεύσεων στον συγκεκριμένο τομέα, συμβάλλοντας έτσι με καθοριστικό τρόπο, μαζί με τους εταίρους της, στην αντιμετώπιση των προκλήσεων της μεταναστευτικής κρίσης.