Η Επίτροπος, Corina Cretu, στο Γενικό Νοσοκομείο Κρήτης (φωτογραφίες)

«Εδώ, στο Βενιζέλειο – Πανάνειο & Γενικό Νοσοκομείο, πάνω από 20 εκατομμύρια ευρώ από πόρους της ΕΕ βοήθησαν την ολοκλήρωση της υφιστάμενης υποδομής προκειμένου να καλυφθούν ανάγκες υγειονομική περίθαλψη των κατοίκων της περιοχή. Για άλλη μια φορά, είμαι ευτυχής που βλέπω ότι η πολιτική μας συνέβαλε  σημαντικά στη βελτίωση της ποιότητας της καθημερινής ζωής των ανθρώπων στην Κρήτη.

Το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης χρηματοδότησε επίσης την προμήθεια ιατρικού εξοπλισμού για τη μονάδα εντατικής θεραπείας, καθώς και τη αγορά ενός αξονικού τομογράφου.

Είναι σίγουρα μια από τις επιτυχίες της πολιτικής συνοχής της ΕΕ! », δήλωσε η Ευρωπαία Επίτροπος για την Περιφερειακή Πολιτική, Corina Cretu.

p4

p3

p2