Ταϋλάνδη

thailand_flag

Η Ελλάδα συνήψε διπλωματικές σχέσεις με το Βασίλειο της Ταϋλάνδης στις 26 Μαϊου 1958. Η Ελληνική Πρεσβεία στην Μπανγκόκ ιδρύθηκε τον Νοέμβριο του 1989. Η Ταϋλάνδη διατηρεί Πρεσβεία στην Αθήνα.


Πολιτικές Σχέσεις

Οι διπλωματικές σχέσεις της Ελλάδας με το Βασίλειο της Ταϋλάνδης διατηρούνται σε πολύ καλό επίπεδο, με σημαντικές δυνατότητες για περαιτέρω βελτίωση στον τομέα της οικονομικής συνεργασίας. Η συνεργασία των δύο χωρών στο πολυμερές πεδίο αναπτύσσεται, κυρίως,  στο πλαίσιο του πολιτικού διαλόγου της ΕΕ με τις χώρες της Ν.Α. Ασίας και το ASEAN,  επεκτείνεται δε, σε ζητήματα διεθνούς ενδιαφέροντος, μέσω αμοιβαίας υποστήριξης υποψηφιοτήτων σε Διεθνείς Οργανισμούς.


Μορφωτικές, Πολιτιστικές Σχέσεις και Απόδημος Ελληνισμός

Οι σχέσεις των δύο χωρών στο πεδίο των πολιτιστικών και μορφωτικών ανταλλαγών επιδέχονται περαιτέρω βελτίωση κυρίως μέσω της ενίσχυσης της συνεργασίας στους τομείς της Επιστήμης, της Εκπαίδευσης, της Έρευνας, των Βιβλιοθηκών, του Πολιτισμού, των Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης, της Νεολαίας και του Αθλητισμού.

Ο συνολικός αριθμός των Ελλήνων που είναι μόνιμα εγκατεστημένοι στην Ταϋλάνδη είναι αρκετά περιορισμένος, οι περισσότεροι εκ των οποίων απασχολούνται σε τοπικές επιχειρηματικές δραστηριότητες. Παράλληλα, στη χώρα διαμένουν παροδικά για επαγγελματικούς λόγους, Έλληνες επιχειρηματίες και υπάλληλοι πολυεθνικών εταιρειών.

Η άμεση αεροπορική σύνδεση της χώρας μέσω της Thai αποτελεί μια σημαντική γέφυρα επικοινωνίας και ανταλλαγών με τη ΝΑ Ασία και επέκεινα.

Πρεσβεία της Ελλάδας στην Μπανγκόκ

∆/νση: Unit Νο.100/41, 23rd Floor, Sathorn Nakorn Tower, No. 100 North Sathorn Road, Silom Sub-District, Bangrak District, Bangkok 10500
Τηλ.: +66 (0) 2 6670090, 91, 92
Fax: +66 (0) 2 6670093
Τηλ. Έκτακτης Ανάγκης: +66 (0) 840105060
Email: gremb.ban@mfa.gr
Web Site: www.mfa.gr/bangkok
∆ιαφ. Ώρας: Θ:+4h, Χ:+5h
Ωράριο (ώρα Eλλάδος): Θ:05.00-11.30,Χ:04.00-10.30
Πρέσβυς: Μπούτος Περικλής- ΠΥΒ

Προξενικό Γραφείο Μπανγκόκ

∆/νση: Unit Νο.100/41, 23rd Floor, Sathorn Nakorn Tower, No. 100 North Sathorn Road, Silom Sub-District, Bangrak District, Bangkok 10500
Τηλ.: +66 (0) 2 6670090, 91, 92
Fax: +66 (0) 2 6670093
∆ιευθύνων: Παρθενίου Γεώργιος – ΓΠΑ

Γραφείο ΟΕΥ Μπανγκόκ

∆/νση: Unit Νο.100/41, 23rd Floor, Sathorn Nakorn Tower, No. 100 North Sathorn Road, Silom Sub-District, Bangrak District, Bangkok 10500
Τηλ.: +66 (0) 2 6670090, 91, 92
Fax: +66 (0) 2 6670093
Web Site: http://agora.mfa.gr/th110

 

Πρεσβεία της Ταυλάνδης στην Ελλάδα

Μαραθωνοδρόμων 25 & Κύπρου, 154 52, Ψυχικό
Τηλ: 210.674.90.65, Fax: 210.674.95.08
e-mail: thaiath@otenet.gr

Προξενείο της Ταυλάνδης στην Ελλάδα

25, Μαραθονοδρόμων & Κύπρου
154 52 Ψυχικό
Thl.: 210.67.10.155, 210.67.49.065
Fax: 210.67.49.508
e-mail: thaiath@otenet.gr


Τελευταία Νέα

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close