Διάσκεψη του Παρισιού για το κλίμα: Ιστορική ευκαιρία για τη βελτίωση της ζωής μας

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρουσίασε σήμερα τη θέση και τους στόχους της ενόψει της Διάσκεψης των Ηνωμένων Εθνών για το κλίμα που θα διεξαχθεί στο Παρίσι από τις 30 Νοεμβρίου έως τις 11 Δεκεμβρίου.

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής κ. Juncker και ο Επίτροπος για τη Δράση για το Κλίμα και την Ενέργεια κ. Cañete θα συμμετέχουν στη διάσκεψη μαζί με άλλους παγκόσμιους ηγέτες.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή υπογράμμισε σήμερα την κρίσιμη σημασία της επίτευξης μιας δίκαιης, φιλόδοξης και νομικά δεσμευτικής παγκόσμιας συμφωνίας για το κλίμα στη Διάσκεψη των Ηνωμένων Εθνών για το κλίμα που θα διεξαχθεί στο Παρίσι από τις 30 Νοεμβρίου έως τις 11 Δεκεμβρίου. Η Ευρωπαϊκή Ένωση θα καταβάλει προσπάθειες για την επίτευξη συνολικής, διαρκούς και δυναμικής συμφωνίας που θα επιταχύνει την παγκόσμια μετάβαση σε οικονομίες με χαμηλές εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα και ανθεκτικές στην κλιματική αλλαγή. Έτσι, όχι μόνο θα υποστηριχθεί η αναχαίτιση της κλιματικής αλλαγής και η ένταση των προσπαθειών για την προσαρμογή των κοινωνιών στις επιπτώσεις της, αλλά θα ενισχυθεί και η μακροπρόθεσμη οικονομική μεγέθυνση και η βιώσιμη ανάπτυξη στην ΕΕ και παγκοσμίως. Ο Πρόεδρος της Επιτροπής κ. Jean-Claude Juncker και ο επίτροπος για τη Δράση για το Κλίμα και την Ενέργεια κ. Miguel Arias Cañete θα συμμετέχουν στη διάσκεψη μαζί με άλλους παγκόσμιους ηγέτες.

Ο πρόεδρος Juncker δήλωσε: «Η Ευρώπη θέλει να επιτευχθεί μια φιλόδοξη και δεσμευτική συμφωνία στο Παρίσι. Ήμασταν οι πρώτοι που παρουσιάσαμε τον Μάρτιο τις δεσμεύσεις μας όσον αφορά το κλίμα, οι οποίες εξακολουθούν να είναι η πλέον φιλόδοξη εισήγηση. Ο στόχος μας να διατηρηθεί η παγκόσμια αύξηση της θερμοκρασίας κάτω από τους 2 °C έως το τέλος του αιώνα εξακολουθεί να είναι εφικτός. Διαπιστώνουμε μια παγκόσμια κινητοποίηση άνευ προηγουμένου. Ελπίζω ότι αυτό θα εκφραστεί σε δράση κατά τις διαπραγματεύσεις την επόμενη εβδομάδα. Εάν υπάρξει θετική έκβαση στο Παρίσι, η ανθρωπότητα θα διαθέτει ένα διεθνές καθεστώς για την αποτελεσματική καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής.»

Ο επίτροπος κ. Arias Cañete δήλωσε: «Έφτασε η ώρα. Στο Παρίσι προσφέρεται μια ιστορική ευκαιρία που δεν πρέπει να χαθεί. Είναι η ώρα να εκφραστεί η κινητοποίηση που υπήρξε στη διαδικασία έως τη διάσκεψη στο Παρίσι σε μια φιλόδοξη, λειτουργική, νομικά δεσμευτική συμφωνία. Περισσότερες από 170 χώρες, οι οποίες καλύπτουν πάνω από το 95 % των παγκόσμιων εκπομπών, έχουν ήδη παρουσιάσει τις δεσμεύσεις τους όσον αφορά το κλίμα, ενόψει της διάσκεψης. Πρόκειται για ουσιώδη αλλαγή. Αποτελεί επίσης σαφή απόδειξη της κοινής αντίληψης των κυβερνήσεων όσον αφορά το κατεπείγον του ζητήματος, καθώς και της πολιτικής βούλησης να ανοίξει στο Παρίσι ένα νέο κεφάλαιο στη δράση για το κλίμα. Ωστόσο, δεν υπάρχουν περιθώρια για εφησυχασμό — η αξιοπιστία του εγχειρήματος θα εξαρτηθεί από τρία καίρια στοιχεία: τη θέσπιση ενός μακροπρόθεσμου στόχου, την τακτική επανεξέταση για την περαιτέρω αύξηση της φιλοδοξίας και την ύπαρξη ενός αποτελεσματικού συστήματος διαφάνειας και λογοδοσίας.»

Θέση της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Η αύξηση της παγκόσμιας μέσης θερμοκρασίας πρέπει να διατηρηθεί κάτω από 2°C άνω των προβιομηχανικών επιπέδων, ώστε να αποφευχθούν οι χειρότερες επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής. Για την ΕΕ, η νέα συμφωνία πρέπει να στείλει ένα σαφές μήνυμα σχετικά με την αποφασιστικότητα των κυβερνήσεων να μειώσουν τις εκπομπές τους σε βαθμό που να διατηρήσει την αύξηση της θερμοκρασίας κάτω του ορίου που έχει συμφωνηθεί έως το τέλος του αιώνα. Το όραμα της ΕΕ για μια αξιόπιστη συμφωνία περιλαμβάνει τα εξής:

1. τη θέσπιση ενός μακροπρόθεσμου στόχου, ως ορόσημου για τα ενδιαφερόμενα μέρη, συμπεριλαμβανομένων των επιχειρήσεων, των επενδυτών και του κοινού, με τη δέσμευση για μετάβαση προς οικονομίες με χαμηλές εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα·

2. την καθιέρωση μηχανισμού για την τακτική επανεξέταση και την ενίσχυση της συλλογικής φιλοδοξίας·

3. την καθιέρωση ενός αποτελεσματικού συστήματος διαφάνειας και λογοδοσίας, ώστε τα συμβαλλόμενα μέρη και οι ενδιαφερόμενοι να έχουν τη βεβαιότητα τήρησης των υποσχέσεων.

Χρηματοδότηση δράσεων για το κλίμα

Η ΕΕ παραμένει προσηλωμένη στη συμβολή της για την επίτευξη του κοινού στόχου των ανεπτυγμένων χωρών για την κινητοποίηση 100 δισεκατομμυρίων δολαρίων ΗΠΑ ετησίως μέχρι το 2020 για τη δράση για το κλίμα στις αναπτυσσόμενες χώρες. Πρόσφατη έκθεση του ΟΟΣΑ και της Πρωτοβουλίας για την Κλιματική Πολιτική έδειξε ότι το 2014 κινητοποιήθηκαν 62 δισεκατομμύρια δολάρια ΗΠΑ, θέτοντας τις ανεπτυγμένες χώρες σε καλό δρόμο όσον αφορά τον στόχο των 100 δισεκατομμυρίων δολαρίων ΗΠΑ. Η ΕΕ είχε τη μεγαλύτερη συμβολή στη χρηματοδότηση αυτή.

Στις 10 Νοεμβρίου, οι υπουργοί οικονομικών της ΕΕ (IP/15/6045) επιβεβαίωσαν ότι το 2014 η ΕΕ και τα κράτη μέλη της προσέφεραν 14,5 δισεκατομμύρια ευρώ στη δημόσια χρηματοδότηση για το κλίμα (επιχορηγήσεις και δάνεια). Το μέγεθος αυτό συνιστά ουσιαστική αύξηση σε σύγκριση με τα προηγούμενα έτη. Τουλάχιστον 14 δισεκατομμύρια ευρώ, κατά μέσο όρο 2 δισεκατομμύρια ευρώ ετησίως από δημόσιες επιχορηγήσεις από τον προϋπολογισμό της ΕΕ, θα διατεθούν για τη στήριξη δραστηριοτήτων σε αναπτυσσόμενες χώρες μεταξύ του 2014 και του 2020.

Προσαρμογή

Η ΕΕ θεωρεί ότι η υιοθέτηση μιας φιλόδοξης δράσης, ως προετοιμασίας και απάντησης στις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής, αποτελεί κεντρικό στοιχείο μιας ισορροπημένης συμφωνίας. Τόσο οι μειώσεις των εκπομπών όσο και η προσαρμογή θα είναι απαραίτητες για τη διαχείριση και τη μείωση του κινδύνου από τις δυσμενείς επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής, μεταξύ άλλων με την αντιμετώπιση του κινδύνου απωλειών και ζημιών που σχετίζονται με τις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής.

Εκδηλώσεις κατά τη διάρκεια της COP 21

Η ΕΕ υποστηρίζει ένθερμα το πρόγραμμα δράσης Λίμας-Παρισιού — μια πρωτοβουλία της περουβιανής και της γαλλικής προεδρίας της COP με στόχο την κινητοποίηση πολυμερούς δράσης. Έχει διαμορφωθεί ένα πρόγραμμα εκδηλώσεων γύρω από τα θέματα του προγράμματος δράσης που προσφέρει τη δυνατότητα σε μη κρατικούς φορείς, όπως επιχειρήσεις, πόλεις και οργανώσεις, να ανακοινώνουν ή να παρουσιάζουν εμβληματικά παραδείγματα σχετικά με αυτά τα θέματα. Τα θέματα περιλαμβάνουν, για παράδειγμα, τον ρόλο των δασών, των μεταφορών, των κτιρίων και των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στην καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής. Στο περίπτερο της ΕΕ στην COP 21 θα πραγματοποιηθούν περισσότερες από 100 παράλληλες εκδηλώσεις, με αντικείμενο τα ημερήσια αυτά θέματα.

Εκπροσώπηση της ΕΕ

Η λουξεμβουργιανή Προεδρία του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα έχουν από κοινού την ευθύνη για τη διαπραγμάτευση εξ ονόματος της ΕΕ στο Παρίσι.