Μάλτα


malta_flag

Στις 9.12.2004 η Ελλάδα ίδρυσε Πρεσβεία στη Μάλτα. Η Μάλτα διατηρεί Πρεσβεία στην Αθήνα.


Πολιτικές Σχέσεις

Το γεγονός ότι και οι δύο χώρες είναι εταίροι στην Ε.Ε. αλλά και η κοινή μεσογειακή τους ταυτότητα, καθώς και η σημαντική ναυτική παρουσία τους, αποτελούν συστατικά της επιτυχούς συνεργασίας τους σε διμερές επίπεδο και στο πλαίσιο διεθνών οργανισμών. Στη Μάλτα η ελληνική ομογένεια είναι ολιγάριθμη.


 

Πρεσβεία της Ελλάδας στη Μάλτα

Δ/νση: No 6 IR’ Rampa, Ta’xbiex XBX 1035, Malta
Τηλ.: (+356)273.20.888
Fax: (00356) 27320886
Τηλ. Έκτακτης Ανάγκης: (00356) 77040007
Ε-mail: gremb.val@mfa.gr
Web-Site: http://www.mfa.gr/valletta
∆ιαφ. Ώρας: -1h Ωράριο (ώρα Eλλάδος): 09.30-17.00
Πρέσβυς: Δασκαρόλης Θεόδωρος – ΠΥΑ

Προξενικό Γραφείο Βαλέτας

Δ/νση: No 6 IR’ Rampa, Ta’xbiex XBX 1035, Malta
Τηλ.: (00356) 273.20.888
Fax: (00356) 27320886
Ε-mail: gremb.val@mfa.gr
Web-Site: http://www.mfa.gr/valletta

 

Πρεσβεία της Μάλτας στην Ελλάδα

Λεωφόρος Βασ. Σοφίας 96, 115 28, Αθήνα
Τηλ: 210.77.85.138, Fax: 210.77.85.242
e-mail: maltaembassy.athens@gov.mt

Γενικό επίτιμο προξενείο της Μάλτας στην Ελλάδα

Ευπλίας 2
185 37 Πειραιάς
Tηλ.: 210.41.85.715/6
Fax: 210.45.39.966
e-mail: geconmal@hol.gr


Τελευταία Νέα

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close