Τζαμάικα

jamaica_flag

Η Ελλάδα εκπροσωπείται διπλωματικώς στη Τζαμάικα (Ιαμαϊκή), μέσω παράλληλης διαπίστευσης από την Πρεσβεία της στην Πόλη του Μεξικού. Η Ιαμαϊκή εκπροσωπείται στην Ελλάδα από την Μόνιμη Αντιπροσωπεία της χώρας στην Γενεύη.


Πολιτικές Σχέσεις

Οι σχέσεις ρυθμίζονται από τη Συμφωνία Εταιρικής Σχέσης Ε.Ε.-ΑΚΕ (Κοτονού) του Ιουνίου 2000. Υπάρχει καλή συνεργασία σε πλαίσιο Διεθνών Οργανισμών, με κυριότερη έκφραση την αμοιβαία υποστήριξη υποψηφιοτήτων.

Οι διμερείς πολιτικές σχέσεις βρίσκονται σε πολύ καλό επίπεδο.


 

Αρμόδια Πρεσβεία

Πρεσβεία της Ελλάδας στο Μεξικό, Ηνωμένες Πολιτείες του Μεξικού

Άμισθο Προξενείο Kingston

Δ/νση: Harbour Head Pen, Rockfort, P.O. Box 33, Kingston 2, Jamaica WI
Τηλ.: (001876) 5640178
Fax: (001876) 9388638
E-mail: greekconsulate.jamaica@gmail.com
Επίτιμος Πρόξενος: Γεώργιος Κοντογιώργης

Αρμόδια Πρεσβεία της Τζαμάικα για την Ελλάδα

36, rue de Lausanne – 1201 Geneve – SWISS
Τηλ: 0041.22.908.07.60, Fax: 0041.22.738.44.20
e-mail: mission.jamaica@ties.itu.int
Προξενείο:
Δωδεκανήσσου 86, 132 31, Πετρούπολη
Τηλ: 210.50.53.321, Fax: 210.50.18.206
e-mail: jamaicaconsulate@hotmail.com

Επίτιμο προξενείο της Τζαμάικα στην Ελλάδα

Δωδεκανήσου 86
132 31 Πετρούπολη
Tηλ.: 210.50.53.321
Fax: 210.50.18.206
e-mail: jamaicaconsulate@hotmail.com

 


Τελευταία Νέα

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close