Η Πρεσβεία της Δημοκρατίας του Ιράκ στην Αθήνα δημοσίευσε το Iraq-Info Φεβρουαρίου 2016

Η Πρεσβεία της Δημοκρατίας του Ιράκ στην Αθήνα δημοσίευσε την 43η  έκδοση Iraq-Info που περιλαμβάνει δραστηριότητες της Πρεσβείας και ειδήσεις από το Ιράκ για το Φεβρουάριο 2016.

FEBRUARY 2016

tuiuioip

 

Χtyuyukyulτλο

 

http://www.mofamission.gov.iq/en/Greece