Χαμηλότερα αμειβόμενες οι γυναίκες από τους άνδρες στην ΕΕ (στατιστικά)

Το μισθολογικό χάσμα μεταξύ των δύο φύλων αποτελεί σαφή έκφραση της υφιστάμενης ανισότητας και των εμποδίων που αντιμετωπίζουν οι γυναίκες κατά την είσοδο και παραμονή τους στην αγορά εργασίας.

Τι είναι το μισθολογικό χάσμα των φύλων και πώς μετράται στην ΕΕ;
Το μισθολογικό χάσμα των φύλων είναι η διαφορά μεταξύ του μέσου ακαθάριστου ωρομισθίου των γυναικών από το μέσο ακαθάριστο ωρομίσθιο των ανδρών στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Εκφράζεται ως ποσοστό των αποδοχών των ανδρών και αντιπροσωπεύει τη διαφορά μεταξύ των μέσων ακαθάριστων ωριαίων αποδοχών των ανδρών και γυναικών εργαζομένων σε ολόκληρη την οικονομία της ΕΕ.
Τα δεδομένα που συλλέγονται σε ετήσια βάση και περιλαμβάνουν όλους τους εργαζόμενους από τις επιχειρήσεις με 10 ή περισσότερους εργαζομένους, ανεξάρτητα από την ηλικία και τις ώρες εργασίας.

Μισθολογικό χάσμα των δύο φύλων στην ΕΕ

Gender pay gap statistics

 

10428065_913672198709984_3589332801408029145_n

12065963_913672192043318_7598744144280976690_n

12189938_913672195376651_2242100796114266518_n (1)

12195905_913672182043319_2360567692226868340_n

 

Organisations inequalities

Gender inequalities