Διεθνής Οργανισμός Γαλλοφωνίας (ΔΟΓ)

OIF-logo

Η Ελλάδα υπήρξε, από το 2004, συνδεδεμένο μέλος του Διεθνούς Οργανισμού Γαλλοφωνίας (ΔΟΓ) και αναβαθμίσθηκε σε  πλήρες μέλος του ΔΟΓ κατά την 11η Σύνοδο Κορυφής του Οργανισμού (Βουκουρέστι, 28-29 Νοεμβρίου 2006).  Στη συνέχεια, κατά την 37η σύνοδο της Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης Γαλλοφωνίας  (Κογκό, 6-8 Ιουλίου 2011), η Ελλάδα εντάχθηκε σε αυτήν, ως πλήρες μέλος, και τον Μάρτιο του 2012, η Βουλή των Ελλήνων φιλοξένησε τη σύνοδο της Διευθυντικής Επιτροπής του Δικτύου γυναικών κοινοβουλευτικών της Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης της Γαλλοφωνίας (Comité Directeur du Réseau des femmes parlementaires de l’Assemblée Parlementaire de la Francophonie).

Η απόφαση της Ελλάδας για την ένταξή της στον Οργανισμό Γαλλοφωνίας  υπαγορεύτηκε από την προσφερόμενη δυνατότητα συμμετοχής σε ένα σημαντικό forum με κοινή γλώσσα –τα γαλλικά- και ένα χώρο κοινών αξιών και αλληλεγγύης, βασικούς στόχους του οποίου αποτελούν η προώθηση της δημοκρατίας, του κράτους δικαίου και του σεβασμού των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, η εμπέδωση της ειρήνης και της ασφάλειας, καθώς και η προστασία της πολιτιστικής κληρονομιάς και της γλωσσικής πολυμορφίας. Ακόμα και η επιβίωση των εθνικών πολιτισμών στηρίζεται εν πολλοίς στην διαφύλαξη αυτών των αρχών.

Η Ελλάδα συνεισφέρει ενεργά και σε πρακτικό επίπεδο στην προώθηση των σκοπών της Γαλλοφωνίας. Τέλος, η επιτόπια συνεργασία εκπροσώπων κρατών-μελών της Γαλλοφωνίας σε διάφορα μέρη του κόσμου, στην οποία οι ελληνικές Διπλωματικές λαμβάνουν πάντοτε μέρος ενεργά και εποικοδομητικά, κρίνεται ως ιδιαίτερα χρήσιμη. Ο ΔΟΓ συνεχίζει να διευρύνεται και αριθμεί μέχρι στιγμής 54 κράτη-μέλη, 3 συνδεδεμένα και 23 παρατηρητές από όλες τις ηπείρους.

http://www.francophonie.org/

Τελευταία Νέα

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close