Νησιά Φίτζι


fiji_flag

Η Ελλάδα εκπροσωπείται διπλωματικώς στις νήσους Φίτζι, μέσω παράλληλης διαπίστευσης, από την ελληνική Πρεσβεία Ουέλλιγκτων. Επίσης, στη Σούβα λειτουργεί Άμισθο Προξενείο. Η Πρεσβεία των νήσων Φίτζι στις Βρυξέλλες είναι  παράλληλα διαπιστευμένη και στην Ελλάδα.


Πολιτικές Σχέσεις

Η Ελλάδα συνήψε διπλωματικές σχέσεις με τα νησιά Φίτζι το 1978. Οι σχέσεις των δύο χωρών είναι καλές και η συνεργασία τους τόσο σε διμερές όσο και σε πολυμερές επίπεδο είναι ικανοποιητική.

Στα Φίτζι δεν υπάρχει ελληνική ομογένεια. Ελάχιστα άτομα ελληνικής καταγωγής εργάζονται εκεί ως στελέχη διεθνών οργανισμών ή ασκούν επιχειρηματική δραστηριότητα.

Οι εκδόσεις διαβατηρίων και θεωρήσεων αλλοδαπών πραγματοποιούνται από το Προξενικό Γραφείο της Ελληνικής Πρεσβείας στο Ουέλλιγκτων, ενώ ειδικά για τις θεωρήσεις, συνδράμουν και οι επιτόπιες Πρεσβείες των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης στη Σούβα.


 

Πρεσβεία της Ελλάδας στα νησιά Φίτζι

Αρμόδια η Πρεσβεία της Ελλάδας στο Ουέλλιγκτων, Νέα Ζηλανδία

Άμισθο Προξενείο Suva

Δ/νση: P.O. Box 178, Suva, Fiji
Τηλ.: – Fax: (00679) 3314973
Επίτιμος Πρόξενος: Cokanauto George Tu’ uakitau

Αρμόδια Πρεσβεία των Φίτζι για την Ελλάδα

92-94, Square Plasky – 1030 Bruxelles – BELGIUM
Τηλ: 0032.02.736.90.50, Fax: 0032.02.736.14.58
e-mail: info@fijiembassy.be
http://www.fijiembassy.be/
Προξενείο:
Εμμανουήλ Ροϊδη 25-27, 114 75, Αθήνα
Τηλ: 210.644.14.37, Fax: 210.644.14.57
e-mail: patakias@aias.gr


Τελευταία Νέα

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close