Ξεκινά πανευρωπαϊκή εκστρατεία για την προώθηση της βιώσιμης απασχόλησης και της υγιούς γήρανσης για όλους

Σήμερα στις Βρυξέλλες, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός για την Ασφάλεια και την Υγεία στην Εργασία (EU-OSHA), σε συνεργασία με την ολλανδική Προεδρία της ΕΕ, δρομολόγησαν τη διετή πανευρωπαϊκή εκστρατεία: «Ασφαλείς και υγιείς χώροι εργασίας για όλες τις ηλικίες», η οποία αποτελεί τη μεγαλύτερη παγκόσμια εκστρατεία στον τομέα αυτό. Εστιάζοντας στη βιώσιμη απασχόληση και στην ασφάλεια και την υγιεινή στον χώρο εργασίας, στο πλαίσιο της γήρανσης του εργατικού δυναμικού, η εκστρατεία υπενθυμίζει, έγκαιρα, ότι οι νεότεροι εργαζόμενοι του σήμερα είναι οι εργαζόμενοι μεγαλύτερης ηλικίας του αύριο.

Η εκστρατεία επικεντρώνεται στις ευρωπαϊκές επιχειρήσεις (δημόσιες και ιδιωτικές) και στην ανάγκη προώθησης της βιώσιμης απασχόλησης και της υγιούς γήρανσης, ήδη από την έναρξη του επαγγελματικού βίου. Με τον τρόπο αυτό, οι επιχειρήσεις θα προστατεύουν την υγεία των εργαζομένων τους έως και μετά την ηλικία συνταξιοδότησης, καθώς επίσης και την παραγωγικότητα των ιδίων των επιχειρήσεων.

Η επίτροπος Thyssen υπογράμμισε την επικαιρότητα της θεματολογίας αυτής της εκστρατείας, αναφέροντας: «Σε μια χρονική στιγμή σημαντικών συζητήσεων σχετικά με το μελλοντικό τοπίο στον τομέα της επαγγελματικής ασφάλειας και υγείας στην ΕΕ, η παρούσα εκστρατεία είναι εξαιρετικά σημαντική. Πρέπει να ξεκινήσουμε τώρα για την κάλυψη των μελλοντικών αναγκών των χώρων εργασίας και των εργαζομένων στην Ευρώπη. Οι χώροι εργασίας που αντιμετωπίζουν τις προκλήσεις, όσον αφορά την υγεία ενός εργατικού δυναμικού που γηράσκει, γίνονται πιο παραγωγικοί. Αυτό είναι καλό για τους εργαζομένους αλλά και για τις επιχειρήσεις.»

Ο εκπρόσωπος της Προεδρίας των Κάτω Χωρών, Lodewijk Asscher, τόνισε την ανάγκη να καταστεί η αγορά εργασίας μας βιώσιμη για το μέλλον. «Η παρούσα εκστρατεία συμβάλλει σε αυτό. Πρέπει να ενθαρρύνουμε τους εργοδότες και τους εργαζομένους να επενδύσουν στην απασχολησιμότητα. Άλλωστε, η αξιοποίηση της δύναμης του ανθρώπου φέρνει πάντα τα καλύτερα αποτελέσματα. Ενεργοποιεί τον άνθρωπο ανεξαρτήτως ηλικίας. Εν προκειμένω, ασφαλώς ισχύει η ρήση «από την κούνια έως τον τάφο». Όσο πιο σύντομα ξεκινήσει κανείς, τόσο πιο μακροχρόνια υγεία και ζωτικότητα θα έχει, και τόσο καλύτερα θα μπορεί να αντιμετωπίζει τις αλλαγές. Επειδή τα επαγγέλματα του σήμερα μπορεί να μην υπάρχουν στο μέλλον ή μπορεί να είναι πολύ διαφορετικά από τα σημερινά. Ως εκ τούτου, είναι σημαντικό να μην περιμένει κανείς μέχρι του σημείου αυτού, αλλά να προετοιμαστεί σωστά σε εύθετο χρόνο.»

Η Christa Sedlatschek, διευθύντρια του EU-OSHA, επεσήμανε την επιχειρηματική πλευρά της θεματολογίας της εκστρατείας: «Εστιάζοντας στη βιώσιμη απασχόληση καθ’ όλη τη διάρκεια του επαγγελματικού βίου, μπορούν όχι μόνο οι εργαζόμενοι να προστατεύουν την υγεία τους, αλλά και οι επιχειρήσεις να αντλήσουν σημαντικά οφέλη. Οι υγιείς εργαζόμενοι είναι παραγωγικοί και οι παραγωγικοί εργαζόμενοι είναι ζωτικής σημασίας για κάθε αποτελεσματική οργάνωση: πρόκειται για μια αμοιβαία επωφελή κατάσταση. Ως εκ τούτου, δίνουμε ιδιαίτερη σημασία στη συνεργασία μεταξύ του EU-OSHA και των σημείων επαφής, των επίσημων εταίρων στην εκστρατεία και των εταίρων των μέσων ενημέρωσης, και τους ευχαριστούμε για όλες τις προσπάθειές τους σε προηγούμενες εκστρατείες. Προσμένουμε να συνεργαστούμε μαζί τους και πάλι τα επόμενα δύο έτη.»

Οι στόχοι της παρούσας εκστρατείας είναι τέσσερις:

  • η προώθηση της βιώσιμης απασχόλησης και της υγιούς γήρανσης από την έναρξη του εργασιακού βίου·
  • η υπογράμμιση της σημασίας της πρόληψης κινδύνων καθ’ όλη τη διάρκεια του επαγγελματικού βίου·
  • η υποστήριξη εργοδοτών και εργαζομένων (συμπεριλαμβανομένων των μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων) με την παροχή πληροφοριών και εργαλείων για τη διαχείριση της επαγγελματικής ασφάλειας και υγείας στο πλαίσιο της γήρανσης του εργατικού δυναμικού·
  • η διευκόλυνση της ανταλλαγής πληροφοριών και ορθών πρακτικών.

Η θεματολογία της παρούσας εκστρατείας βασίζεται σε ένα σχέδιο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που υλοποίησε ο EU-OSHA, με τίτλο «Ασφαλέστερη και πιο υγιεινή εργασία σε κάθε ηλικία», καθώς και σε διάφορες άλλες εκθέσεις του EU-OSHA σχετικά με την ασφάλεια και την υγεία στο πλαίσιο της γήρανσης του εργατικού δυναμικού. Στο πλαίσιο αυτής της νέας εκστρατείας, ο EU-OSHA εκδίδει, επίσης, ηλεκτρονικό οδηγό σχετικά με τη διαχείριση της ασφάλειας και της υγείας ενός εργατικού δυναμικού που γηράσκει.

Ιστορικό του φακέλου

Η εκστρατεία «Ασφαλείς και υγιείς χώροι εργασίας για όλες τις ηλικίες», 2016-17, αυξάνει την ευαισθητοποίηση όσον αφορά τη σημασία της ορθής διαχείρισης της επαγγελματικής ασφάλειας και υγείας, την πρόληψη κινδύνων καθ’ όλη τη διάρκεια του εργασιακού βίου και την προσαρμογή της εργασίας στις ικανότητες του ατόμου – είτε κατά την έναρξη είτε στο πέρας της σταδιοδρομίας του εργαζομένου. Όπως και οι προηγούμενες εκστρατείες για τους υγιείς χώρους εργασίας, η παρούσα εκστρατεία συντονίζεται σε εθνικό επίπεδο από τα σημεία επαφής του EU-OSHA και υποστηρίζεται από τους επίσημους εταίρους στην εκστρατεία και τους εταίρους των μέσων ενημέρωσης.

Η εκστρατεία ξεκινά στις 15 Απριλίου 2016. Στις κομβικές ημερομηνίες του χρονοδιαγράμματος της εκστρατείας περιλαμβάνονται οι ευρωπαϊκές εβδομάδες για την ασφάλεια και την υγεία στην εργασία (τον Οκτώβριο του 2016 και του 2017) και η τελετή απονομής των βραβείων ορθής πρακτικής στον τομέα των υγιών χώρων εργασίας (Απρίλιος 2017). Η εκστρατεία θα ολοκληρωθεί με τη διάσκεψη για τους υγιείς χώρους εργασίας (Νοέμβριος 2017), όπου όλοι όσοι έχουν συμβάλει στην εκστρατεία θα συναντηθούν με τον EU-OSHA για τον απολογισμό των επιτευγμάτων της εκστρατείας και τα διδάγματα που αντλήθηκαν.

Ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός για την Ασφάλεια και την Υγεία στην Εργασία (EU-OSHA) συμβάλλει στο να καταστεί η Ευρώπη πιο ασφαλής, υγιής και παραγωγικός τόπος εργασίας. Ο Οργανισμός ερευνά, αναπτύσσει και διανέμει αξιόπιστες, ισορροπημένες και αμερόληπτες πληροφορίες σχετικά με την ασφάλεια και την υγεία και οργανώνει πανευρωπαϊκές εκστρατείες ευαισθητοποίησης. Έχοντας συσταθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση το 1994 και με έδρα στο Μπιλμπάο της Ισπανίας, ο Οργανισμός συγκεντρώνει εκπροσώπους από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, τις κυβερνήσεις των κρατών μελών, τις οργανώσεις εργοδοτών και εργαζομένων, καθώς και εξέχοντες εμπειρογνώμονες σε καθένα από τα κράτη μέλη της ΕΕ και πέραν αυτής.