Επένδυση 31 εκατ. ευρώ από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την ταχύτερη πρόσβαση στην αγορά 15 έργων καινοτομίας

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή διαθέτει 30,5 εκατ. ευρώ σε 15 έργα καινοτομίας για την επιτάχυνση της πρόσβασής τους στην αγορά. Το τρίτο στάδιο του προγράμματος «Επιτάχυνση της Καινοτομίας» (FTI), το οποίο ξεκίνησε τον Ιανουάριο του 2015, ως μέρος του προγράμματος για την έρευνα και την καινοτομία «Ορίζοντας 2020» της ΕΕ περιλαμβάνει 68 εταίρους σε 16 χώρες. Για το διάστημα 2015-2016 το πρόγραμμα λειτούργησε ως πιλοτική πρωτοβουλία με προϋπολογισμό ύψους 200 εκατ. ευρώ. Υποβλήθηκαν για το τρίτο στάδιο, συνολικά 403 προτάσεις από 1.700 συμμετέχοντες ενώ για όλη την περίοδο υποβλήθηκαν 903 προτάσεις. Έως σήμερα 46 προτάσεις έχουν λάβει περισσότερα από 98,7 εκατ. ευρώ συνολικά, με το 46% να αποτελούν μικρομεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ).

Μεταξύ των φορέων που θα επωφεληθούν από αυτή την χρηματοδότηση βρίσκεται και το Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΙΠΤΗΛ) του Εθνικού Κέντρου Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ) που εδρεύει στην Θεσσαλονίκη. Θα χρηματοδοτηθεί για το έργο SURVANT με αντικείμενο την παρακολούθηση ανθρώπων και οχημάτων που συμμετέχουν σε μη κανονικά γεγονότα ώστε να εξασφαλιστεί η προστασία από κλοπές, βανδαλισμούς, επιθέσεις κλπ.

Τα χρηματοδοτούμενα έργα περιλαμβάνουν το σχεδιασμό φακών με έξυπνους αισθητήρες, την ανάπτυξη ανοσοδιαγνωστικής μεθόδου έγκαιρης διάγνωσης της ασθένειες του Lyme, ένα λέιζερ για τη θεραπεία του γλαυκώματος, ένα ευφυές σύστημα επιθεώρησης για την καλύτερη διαχείριση ηλεκτροφόρων των καλωδίων και την παραγωγή φιλικών προς το περιβάλλον συσκευασιών τροφίμων με εξαιρετικές ιδιότητες φραγμού.

Οι επόμενες καταληκτικές ημερομηνίες της ανοικτής πρόσκλησης υποβολής προτάσεων είναι η 15η Μαρτίου, η 1ηΙουνίου και η 25η Οκτωβρίου 2016