Υποτροφίες σπουδών της Γερμανικής Σχολής Αθηνών

Υποτροφίες σπουδών της Γερμανικής Σχολής Αθηνών

Χάρη στις κοινές προσπάθειες των φορέων που συμμετείχαν στο Oktoberfest της Γερμανικής Σχολής Αθηνών (ΓΣΑ) και του Διοικητικού Συμβουλίου της Σχολής συνεχίζεται το ταμείο υποτροφιών που δημιουργήθηκε το 2013 με σκοπό την οικονομική στήριξη αποφοίτων της ΓΣΑ στο ξεκίνημα των σπουδών τους στη Γερμανία.

Το ταμείο υποτροφιών δημιουργήθηκε από τα κέρδη του Oktoberfest, από δωρεές και από πρόσθετα κεφάλαια που διαθέτει το Διοικητικό Συμβούλιο της Σχολής. Οι υπότροφοι επιχορηγούνται για τον πρώτο κύκλο των σπουδών τους (τρία χρόνια ή έξι εξάμηνα) μέσω τακτικών πληρωμών.

Η αίτηση των υποψηφίων για την υποτροφία θα πρέπει παράλληλα με τις πολύ καλές σχολικές επιδόσεις να προβάλλει και την κοινωνική τους δράση εντός ή εκτός Σχολής. Μεταξύ των άλλων όσοι επιλεγούν για την υποτροφία θα θέλαμε να γίνονται “πρέσβεις” της χρονιάς τους και να συμμετέχουν ενεργά στη δημιουργία δικτύου πληροφόρησης και επικοινωνίας των μαθητών και μαθητριών της ΓΣΑ σχετικά με ζητήματα που αφορούν τις σπουδές τους στη Γερμανία.

Η επιλογή των υποτρόφων διενεργείται από επιτροπή, στην οποία συμμετέχουν εκπρόσωποι των διαφορετικών φορέων που εμπλέκονται στη σχολική ζωή, καθώς και ενός εκπροσώπου της Πρεσβείας της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας.

Πληροφορίες για το θεσμικό πλαίσιο, όπως επίσης για τη διαδικασία αίτησης και επιλογής μπορείτε να βρείτε στα παρακάτω σχετικά έγγραφα. Για τους απόφοιτους του τρέχοντος σχολικού έτους διατίθενται δυο υποτροφίες τύπου 1 και δύο υποτροφίες τύπου 2.

Η προθεσμία υποβολής υποψηφιοτήτων για τις υποτροφίες σπουδών της Γερμανικής Σχολής Αθηνών είναι η Παρασκευή 15 Απριλίου 2016

Martin Schüller

Πρόεδρος του Δ.Σ. του Γερμανικού Σχολικού Συλλόγου Αθηνών

Περισσότερες πληροφορίες εδώ

80b445f8c243b16b19c2ba2f0441f8f0_XL