Το επιχειρηματικό περιβάλλον της Βραζιλίας

Στη Βραζιλία απαγορεύονται επενδύσεις σε δραστηριότητες συναφείς με την πυρηνική ενέργεια, ταχυδρομικές και τηλεγραφικές υπηρεσίες και δραστηριότητες συναφείς με την αεροδιαστημική βιομηχανία (Εκτόξευση και τροχιακή θέση δορυφόρων, διαστημικών σκαφών, αεροσκαφών και συναφείς δραστηριότητες. Η απαγόρευση δεν αφορά την κατασκευή και εμπορία των εν λόγω ειδών ή εξαρτημάτων).

Υπάρχουν ακόμη περιορισμοί στις επενδύσεις σε περιπτώσεις που αφορούν αγορά, χρήση ή ενοικίαση αγροτικής γης, αγορά γης σε παραμεθόριες περιοχές, συμμετοχή/ίδρυση χρηματοπιστωτικών οργανισμών (μόνο ως υποκαταστήματα ξένων), υπηρεσίες αντασφάλισης (υποχρέωση ανάθεσης 40% του κινδύνου σε τοπικές ασφαλιστικές εταιρίες και απαγόρευση μεταφοράς στο εξωτερικό περισσότερο από 20% των ασφαλίστρων), υπηρεσίες τακτικών αερογραμμών. [Επιτρέπεται μόνο με σύμβαση παραχώρησης και μόνο σε βραζιλιανές επιχειρήσεις που διοικούνται από βραζιλιανούς πολίτες και στις οποίες τουλάχιστον το 80% του μετοχικού κεφαλαίου με δικαίωμα ψήφου ανήκει σε βραζιλιανούς πολίτες. Επομένως, η ξένη συμμετοχή περιορίζεται στο 20% του κεφαλαίου με δικαίωμα ψήφου και τελεί υπό την έγκριση της Γραμματείας Πολιτικής Αεροπορίας], σε εφημερίδες, περιοδικά, ραδιοτηλεοπτικά μέσα. [Ο ξένος εταίρος μπορεί να συμμετάσχει στο μετοχικό κεφάλαιο μέχρι 30%, με το υπόλοιπο να πρέπει υποχρεωτικά να ανήκει άμεσα ή έμμεσα σε βραζιλιανό πολίτη], εξόρυξη, και στις θαλάσσιες και ποτάμιες μεταφορές, παράκτια ναυτιλία.

Με το νόμο 13.097 της 19/1/2015 ήρθη η απαγόρευση ξένων επενδύσεων στον τομέα υγείας. Πλέον επιτρέπεται η άμεση ή έμμεση συμμετοχή, ακόμα και ο πλήρης έλεγχος από ξένες επιχειρήσεις ή κεφάλαια.
Ο ξένος επενδυτής οφείλει να ορίσει μόνιμο κάτοικο Βραζιλίας ως εκπρόσωπό του στη χώρα και να δηλώσει την επένδυση στη βραζιλιανή Κεντρική Τράπεζα. Σε διαφορετική περίπτωση δεν είναι δυνατή η μεταφορά κερδών στο εξωτερικό ή η επανεπένδυσή τους στη Βραζιλία, ούτε και ο επαναπατρισμός του αρχικού κεφαλαίου σε περίπτωση λύσης της εταιρίας.

Οι βιομηχανίες πληροφορικής και ειδών αυτοματισμού απολαμβάνουν ιδιαίτερων προνομίων, κυρίως εντός της ZFM, αλλά όχι μόνο. Τα βασικά κίνητρα που παρέχονται είναι ταχύτερος χρόνος απόσβεσης για μηχανές, εξοπλισμούς και όργανα που χρησιμοποιούν στην παραγωγική διαδικασία, καθώς και χαμηλότερος φόρος IPI. Επιλέξιμες για τις παραπάνω ελαφρύνσεις είναι εταιρίες που επενδύουν σε έρευνα και ανάπτυξη στον τομέα της πληροφορικής, όπως και βιομηχανίες που κατασκευάζουν σημαντικό μέρος των προϊόντων τους τοπικά, εφαρμόζοντας παραγωγικές διαδικασίες εγκεκριμένες από το Υπουργείο Επιστήμης και Τεχνολογίας.

Η εγκατάσταση των γραφείων της επιχείρησης σε εμπορικά κέντρα είναι ο πλέον διαδεδομένος και ασφαλής τρόπος ανάπτυξης ίδιου δικτύου στη Βραζιλία, για τις εμπορικές επιχειρήσεις καταναλωτικών ειδών.

Η εργασιακή νομοθεσία στη Βραζιλία θεωρείται ιδιαίτερα ευνοϊκή για τους εργαζόμενους. Στις βασικές προβλέψεις περιλαμβάνονται:
– Κατώτατος μισθός (R$ 788 για το 2015, R$ 865,5 στο σχέδιο προϋπολογισμού για το 2016).
– Προσαύξηση μεταξύ 10% και 40% επί του βασικού μισθού για ανθυγιεινή εργασία.
– Προσαύξηση 30% επί του βασικού μισθού για επικίνδυνη εργασία.
– Πληρωμή μισθού εντός των 5 πρώτων ημερών κάθε μήνα, στο τοπικό νόμισμα.
– 8ωρο εργασίας την ημέρα και όχι περισσότερες από 44 ώρες το μήνα
– 15λεπτο διάλειμμα για εργασία μεταξύ 4 και 6 ωρών και 1-2 ώρες για εργασία περισσότερη από 6 ώρες
– Μείωση μισθού επιτρέπεται μόνο σε εξαιρετικές περιπτώσεις.
– Υποχρεωτική καταβολή 13ου μισθού.
– Αποζημίωση για υπερωρίες.
– Άδεια 30 ημερών το χρόνο (συμπεριλαμβάνονται τα σαββατοκύριακα).
– Άδεια μητρότητας και πατρότητας 120 και 5 ημερών, αντίστοιχα.
– Ειδοποίηση 30 ημερών για απόλυση.
– Δικαίωμα στην απεργία.
– Υποχρεωτική συμμετοχή των εργαζόμενων, ντόπιων και αλλοδαπών, στο σύστημα υγείας και κοινωνικής ασφάλισης της χώρας. Οι σχετικές εργοδοτικές εισφορές ανέρχονται σε 29% του ακαθάριστου μισθού. Ο εργοδότης οφείλει επίσης να συνεισφέρει 8,5% του ακαθάριστου μισθού των εργαζόμενων σε ταμείο αποζημιώσεων για απολύσεις.

Η Ελλάδα διαθέτει διμερή Σύμβαση Κοινωνικών Ασφαλίσεων με τη Βραζιλία.

Η γλώσσα μπορεί να αποδειχθεί εμπόδιο για την πρόσβαση στη βραζιλιανή αγορά. Χωρίς να αποκλείεται το ενδεχόμενο να βρει κανείς συνομιλητές στην αγγλική, σίγουρα εκτιμάται περισσότερο η επικοινωνία στην πορτογαλική γλώσσα. Συνιστάται, συνεπώς, οι ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις να αξιολογήσουν θέματα όπως η μετάφραση της ιστοσελίδας τους, η δημιουργία προωθητικού υλικού και η ανάπτυξη προφίλ σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης και στην πορτογαλική, ενώ είναι βέβαιο ότι, σε περίπτωση συμμετοχής σε κάποια εμπορική έκθεση ή επίσκεψης στη χώρα, θα χρειαστεί να εξασφαλίσουν προσωπικό που να μιλάει τη γλώσσα.

Το Γραφείο Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων (ΟΕΥ) Βραζιλίας έχει έδρα στον Άγιο Παύλο. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να στέλνουν ερωτήματα και αιτήματα υποστήριξης για την υποστήριξη της δραστηριοποίησής τους στη Βραζιλία στην ηλεκτρονική διεύθυνση: ecocom-spa@mfa.gr

Επιχειρηματικός Οδηγός για τη Βραζιλία

*Τα στοιχεία αντλήθηκαν από την Έκθεση της κ. Γεωργίας Βελέτζα, Γραμ. ΟΕΥ Α’ της Ελληνικής Πρεσβείας στη Βραζιλία