Συμφωνία 18 κρατών μελών για τη διευκόλυνση διεθνών ζευγαριών στην Ευρώπη

Στο τελευταίο Συμβούλιο Δικαιοσύνης (9/6/2016), εγκρίθηκε απόφαση με την οποία επιτρέπεται η ενισχυμένη συνεργασία για τη θέσπιση κανόνων όσον αφορά τα περιουσιακά καθεστώτα των συζύγων σε διεθνείς γάμους και καταχωρημένες συμβιώσεις, και επιτεύχθηκε πολιτική συμφωνία επί δύο συνοδευτικών κανονισμών εφαρμογής.

Με τους κανονισμούς θα θεσπιστούν σαφείς κανόνες σε περίπτωση διαζυγίου ή θανάτου και να τερματιστούν οι παράλληλες και ενδεχομένως αλληλοσυγκρουόμενες διαδικασίες στα διάφορα κράτη μέλη, για παράδειγμα σχετικά με ακίνητα ή τραπεζικούς λογαριασμούς. Θα εξασφαλιστεί επίσης μεγαλύτερη ασφάλεια δικαίου για τα διεθνή ζευγάρια.

Ο πρώτος Αντιπρόεδρος κ. Τίμερμανς, δήλωσε σχετικά: «Χαιρετίζω αυτό το σημαντικό βήμα προς την εξασφάλιση περισσότερης βεβαιότητας στα διεθνή ζευγάρια – που έχουν συνάψει γάμο ή καταχωρημένη συμβίωση — σχετικά με το τι θα συμβεί σε περίπτωση θανάτου του ή της συντρόφου ή εάν το όνειρό τους για μια κοινή συμβίωση δεν ευδοκιμήσει. Αν και θα ήθελα να ήμασταν σε θέση να προωθήσουμε τα μέτρα αυτά σε ολόκληρη την ΕΕ, πολλοί άνθρωποι που περνούν δυσκολίες θα επωφεληθούν άμεσα από τη συνεργασία αυτή μεταξύ των 18 κρατών μελών».

Η κα Βιέρα Γιούροβα, Επίτροπος αρμόδια για τη Δικαιοσύνη, προσέθεσε: «Χαιρετίζω την ταχεία πρόοδο των κρατών μελών. Αυτό είναι σημαντικό για 16 εκατομμύρια διεθνή ζευγάρια τα οποία πρέπει συχνά να υποστούν επαχθείς διοικητικές διαδικασίες και νομικές ασάφειες, σε περίπτωση διαζυγίου ή θανάτου ενός εκ των συντρόφων. Οι νέοι κανόνες που προτείνονται θα προσδώσουν ασφάλεια δικαίου και θα απλουστεύσουν την περίπλοκη διαδικασία της κατανομής κοινών περιουσιακών στοιχείων χωρίς να έχει σημασία η τοποθεσία στην οποία βρίσκονται».

Δεδομένου ότι δεν ήταν δυνατό να επιτευχθεί ομοφωνία μεταξύ των 28 κρατών μελών όσον αφορά τις προτάσεις που είχαν υποβληθεί αρχικά το 2011, η Επιτροπή πρότεινε το Μάρτιο του 2016 ενισχυμένη συνεργασία στα κράτη μέλη που επιθυμούσαν να συμμετάσχουν σε αυτή την πρωτοβουλία. Σήμερα, το Βέλγιο, η Βουλγαρία, η Κύπρος, η Τσεχική Δημοκρατία, η Γερμανία, η Ελλάδα, η Ισπανία, η Γαλλία, η Κροατία, η Ιταλία, το Λουξεμβούργο, η Μάλτα, οι Κάτω Χώρες, η Αυστρία, η Πορτογαλία, η Σλοβενία, η Φινλανδία και η Σουηδία συμφώνησαν σε ενισχυμένη συνεργασία. Τα υπόλοιπα κράτη μέλη μπορούν να συμμετάσχουν οποτεδήποτε μετά την επίσημη έγκριση των προτάσεων. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο αναμένεται να ψηφίσει επί των προτάσεων στις 22 Ιουνίου και το Συμβούλιο θα δώσει την τελική έγκριση επί των δύο κανονισμών στις 27 Ιουνίου. Στο πλαίσιο αυτό, η Εσθονία εξήγγειλε την πρόθεσή της να συμμετάσχει.

Περισσότερες πληροφορίες διατίθενται εδώ.