Πρόγραμμα βοήθειας για εκδότες ''Jacqueline de Romilly''

Πρόγραμμα βοήθειας για εκδότες ”Jacqueline de Romilly”

Το Πρόγραμμα βοήθειας για εκδότες Jacqueline de Romilly ανακοινώνει το πρώτο μέρος του για το 2016.

Αυτό το μέρος περιλαμβάνει προτάσεις  που έχει επιλέξει το Γαλλικό Ινστιτούτο (κατεβάστε τον κατάλογο εδώ). Σε αυτή την περίπτωση, το ποσό χρηματοδότησης θα ξεπερνάει το 30% του κόστους της μετάφρασης. Το τελικό ύψος του θα σας ανακοινωθεί μετά από την ανάλυση του συνόλου των απαντήσεων που θα γίνουν δεκτές.

Καταληκτική ημερομηνία 18 Μαρτίου.

Οι αιτήσεις (κατεβάστε το έγγραφο εδώ) πρέπει να σταλούν ηλεκτρονικά στην κα Πωλίνα Μουρατίδου, στο pmouratidou@ifa.gr

ΕΓΓΡΑΦΑ ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΕΝΗ ΑΙΤΗΣΗ

Αντίγραφο συμβολαίου αγοράς δικαιωμάτων

Αντίγραφο του συμβολαίου με τον μεταφραστή

Οποιαδήποτε ελλιπής αίτηση θα επιστρέφεται στον εκδότη.

Η καταβολή του ποσού της επιδότησης για κάθε επιλεγμένο έργο θα γίνεται με την παράδοσή του στο Γαλλικό Ινστιτούτο.