«Προσωρινή Στέγαση Προσφύγων» από το Δήμο Αθηναίων και την Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες

Αναζητούνται διαμερίσματα στους δήμους Αθηναίων, Αγίου Δημητρίου, Βύρωνα, Δάφνης-Υμηττού, Ζωγράφου, Μοσχάτου-Ταύρου και Νέας Σμύρνης, για το πρόγραμμα «Προσωρινή Στέγαση Προσφύγων» του δήμου Αθηναίων και της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ

Αν είστε ιδιοκτήτης διαμερίσματος και ενδιαφέρεστε να μισθώσετε το ακίνητο σας, ο δήμος Αθηναίων και η Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες (UNHCR) σας καλούν να δηλώσετε ενδιαφέρον για να συμμετάσχετε στο έργο “Προσωρινής στέγασης αιτούντων άσυλο και υποψήφιων για μετεγκατάσταση από τη χώρα”.

Ποιοι ακριβώς θα στεγαστούν;

Όσοι αιτούντες άσυλο και υποψήφιοι για μετεγκατάσταση στη χώρα πληρούν συγκεκριμένες προϋποθέσεις (νομικές, υγειονομικές κλπ.), βάσει των διεθνών προδιαγραφών που έχει θέσει η Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες.

Ποια είναι τα οφέλη αν συμμετάσχετε ως ιδιοκτήτης;

Το μισθωτήριο συμβόλαιο θα γίνει από την Εταιρεία Ανάπτυξης & Τουριστικής Προβολής Αθηνών (ΕΑΤΑ ΑΕ) με διάρκεια έως 31/12/2016 και με δυνατότητα παράτασης ενός έτους μέχρι το τέλος του 2017.
Με την υπογραφή του αρχικού μισθωτηρίου προπληρώνονται στους ιδιοκτήτες όλα τα ενοίκια έως το τέλος του 2016. Στην περίπτωση ανανέωσης του μισθωτηρίου για το 2017, προπληρώνονται στους ιδιοκτήτες όλα τα ενοίκια έως το τέλος του 2017.
Οι λογαριασμοί ΔΕΚΟ και κοινοχρήστων πληρώνονται από την ΕΑΤΑ.
Η καλή κατάσταση των διαμερισμάτων και οι συνθήκες διαβίωσης των ωφελουμένων θα επιβλέπονται καθημερινά από στελέχη της ΕΑΤΑ.
Τα διαμερίσματα θα εξοπλιστούν με έπιπλα (κρεβάτια, τραπέζι, καρέκλες), οικοσκευή και λευκές συσκευές με την ευθύνη της ΕΑΤΑ. Στις ήδη επιπλωμένες κατοικίες θα καταγράφονται τα υπάρχοντα έπιπλα και ηλεκτρικές συσκευές για να επιστραφούν στον ιδιοκτήτη κατά τη λήξη της μίσθωσης.
Η ΕΑΤΑ αναλαμβάνει την ευθύνη για όποιες τυχόν επισκευές, διορθώσεις του διαμερίσματος καθ’ όλη τη διάρκεια της μίσθωσης, καθώς και για την πλήρη αποκατάσταση τυχόν ζημιών κατά την παράδοση των διαμερισμάτων στους ιδιοκτήτες.
Σε περίπτωση μεσιτικού γραφείου η αμοιβή ανέρχεται σε ένα (1) μίσθωμα.

Ποιες είναι οι απαραίτητες προδιαγραφές των διαμερισμάτων που αναζητούμε;

Tα διαμερίσματα προς ενοικίαση θα πρέπει έχουν έκταση τουλάχιστον 60 τετραγωνικά μέτρα και να διαθέτουν όλα τα απαιτούμενα πιστοποιητικά προς ενοικίαση (π.χ. ενεργειακό πιστοποιητικό).
Το ύψος της μίσθωσης εξαρτάται από τα τετραγωνικά μέτρα αλλά και από την κατάσταση του διαμερίσματος, λαμβάνοντας υπόψη και παραμέτρους όπως την περιοχή ή τον όροφο. Το ανώτατο όριο μίσθωσης σε κάθε περίπτωση είναι τα €400/μήνα. Η μίσθωση θα δηλώνεται στο TAXISNET.
Ανάλογα με το μέγεθος του διαμερίσματος προβλέπεται να διαμένουν έως 6 άτομα, τα οποία θα εναλλάσσονται ανά 3 μήνες.
Τα διαμερίσματα που αναζητούμε, αφορούν τόσο τα όρια του Δήμου Αθηναίων, όσο και στους όμορους δήμους Αγίου Δημητρίου, Βύρωνα, Δάφνης-Υμηττού, Ζωγράφου, Μοσχάτου-Ταύρου και Νέας Σμύρνης. Προβλέπεται να καλυφθούν 1.200 θέσεις στέγασης μισθώνοντας 200 διαμερίσματα για το 2016.
Η μίσθωση αφορά κατά κανόνα ένα (1) διαμέρισμα ανά πολυκατοικία.

Τι άλλο πρέπει να γνωρίζετε;

Θα τεθεί σε ισχύ Κανονισμός Διαμερίσματος, στον οποίο περιγράφονται αναλυτικά οι κανόνες υγιεινής και συμπεριφοράς των ωφελουμένων τόσο μεταξύ τους όσο και με τους υπόλοιπους διαμένοντες στην πολυκατοικία. Την τήρηση αυτών των κανόνων σχετικά με τις υποχρεώσεις των ωφελουμένων κατά την διάρκεια της παραμονής τους θα ελέγχουν καθημερινά τα αρμόδια στελέχη της ΕΑΤΑ. Όποιος δε συμμορφώνεται θα απομακρύνεται από το διαμέρισμα, βάσει των όρων λειτουργίας του Κανονισμού Διαμερίσματος.
Σε κάθε περίπτωση ορίζεται υπεύθυνος ελεγκτής από την ΕΑΤΑ με τον οποίο κάθε εκμισθωτής μπορεί να επικοινωνεί ανά πάσα στιγμή για οποιοδήποτε ζήτημα.

Πώς μπορείτε να εκδηλώσετε ενδιαφέρον;

Εάν είστε φυσικό πρόσωπο – ιδιοκτήτης ακινήτου, ή νομικό πρόσωπο (π.χ. μεσιτικό γραφείο), μπορείτε να μπείτε στο http://www.developathens.gr/misthosis για να πληροφορηθείτε για το έργο και να κατεβάσετε το σχετικό έντυπο με όλες τις πληροφορίες για την υποβολή της ηλεκτρονικής αίτησης.
Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνήστε με την κα Δήμητρα Αγγελίδου στο 210 3312015-16-17 ή στο apartments@developathens.gr