ΥΠΕΞ

Παρουσίαση του Συστήματος Ψηφιοποίησης του Διπλωματικού και Ιστορικού Αρχείου του ΥΠΕΞ

Η Υπηρεσία Διπλωματικού και Ιστορικού Αρχείου του Υπουργείου Εξωτερικών διοργάνωσε την Τρίτη 19 Απριλίου 2016 στο Αμφιθέατρο «Γ. Κρανιδιώτης» του ΥΠΕΞ διεθνή ημερίδα με θέμα: Digital and electronic records and archives at the Ministries of Foreign Affairs of the European Union

Ομιλητές στην ημερίδα ήταν η κ. Φωτεινή Τομαή-Κωνσταντοπούλου, Προϊσταμένη της Υπηρεσίας Διπλωματικού και Ιστορικού Αρχείου του Υπουργείου Εξωτερικών, ο κ. Niels van Heezik, Διευθυντής της Υπηρεσίας Διαχείρισης Πληροφορίας και Αρχείων του Υπουργείου Εξωτερικών της Ολλανδίας, Προεδρεύων της Ομάδας των Διπλωματικών Αρχείων της ΕΕ (EUDiA), η κ. Ελένη Κωνσταντίνου, Λειτουργός Αρχείου και Επικοινωνίας του Υπουργείου Εξωτερικών της Κυπριακής Δημοκρατίας, ο κ. Γιώργος Πολυδωράκης, Υπεύθυνος Έργου «Σύστημα Ψηφιοποίησης του Ιστορικού και Διπλωματικού Αρχείου ΥΠΕΞ» και η κ. Eva Vijupe, Διευθύντρια του Τμήματος Διαχείρισης Αρχείων του Υπουργείου Εξωτερικών της Λεττονίας. 

Στη διάρκεια της ημερίδας παρουσιάστηκε για πρώτη φορά στο ευρύ κοινό το Σύστημα Ψηφιοποίησης του Διπλωματικού και Ιστορικού Αρχείου του Υπουργείου Εξωτερικών της Ελλάδας.

”Ύστερα από πολλά χρόνια προσπαθειών, η Υπηρεσία Διπλωματικού και Ιστορικού Αρχείου, ολοκλήρωσε ένα μεγάλο και πρωτοποριακό έργο όχι μόνο για τα δεδομένα του ελληνικού Υπουργείου Εξωτερικών, αλλά και άλλων και μάλιστα μεγάλων ευρωπαϊκών κρατών. Το Έργο αφορά σε ψηφιοποίηση περισσοτέρων από 4.000.0000 σελίδων εγγράφων που καλύπτουν το σύνολο του αρχείου της Κεντρικής Υπηρεσίας περιόδου 1821-1923. Τα έγγραφα αυτά έχουν αναρτηθεί πλέον και μπορούν να αναζητηθούν από τους πολίτες, χωρίς περιορισμούς και περαιτέρω ελέγχους, με απλή είσοδο στην ηλεκτρονική διεύθυνση arxeio.mfa.gr.

Δυνατότητα πρόσβασης μέσα από μια σύγχρονη μηχανή αναζήτησης δίνεται στους πολίτες και για το σύνολο των καταλόγων του αρχείου ΥΠΕΞ, ακόμα και εκείνων που δεν έχουν ακόμα ψηφιοποιηθεί.

Το έργο χρηματοδοτήθηκε από πόρους της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης (από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης – ΕΤΠΑ) και υλοποιήθηκε στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος ”Ψηφιακή Σύγκλιση” του ΕΣΠΑ 2007-2013. Το ”Σύστημα Ψηφιοποίησης” σχεδιάστηκε από την Υπηρεσία Διπλωματικού και Ιστορικού Αρχείου και αναπτύχθηκε σε συνεργασία με τον ανάδοχο του έργου μετά από σχετικό ανοιχτό διεθνή δημόσιο διαγωνισμό, καθώς και την Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού και Εφαρμογής Χρηματοδοτικών και Επενδυτικών Προγραμμάτων (ΕΥΣΧΕΠ) του ΥΠΕΞ. Το κόστος του Έργου, σύμφωνα με τη Σύμβαση, ανήλθε στα 724.346,68 ευρώ ενώ η υλοποίηση διήρκεσε 18 μήνες.”, σημείωσε ο κ. Γιώργος ΠολυδωράκηςΥπεύθυνος Έργου «Σύστημα Ψηφιοποίησης του Ιστορικού και Διπλωματικού Αρχείου ΥΠΕΞ».

20160419_192559

20160419_192352