Πάταξη φοροαποφυγής στο Ηνωμένο Βασίλειο

Πάταξη φοροαποφυγής στο Ηνωμένο Βασίλειο

Σύμφωνα με ανακοίνωση της Υπηρεσίας Φορολογικών & Τελωνειακών Εσόδων (HMRC) του Υπουργείου Οικονομικών, περισσότερο από 2 δισεκατομμύρια λίρες έχουν εισπραχθεί από φορολογούμενους που χρησιμοποιούν συστήματα φοροαποφυγής (tax avoidance schemes), ως αποτέλεσμα των πρόσφατων κυβερνητικών μέτρων για την είσπραξη των αμφισβητούμενων φόρων εκ των προτέρων.

Σύμφωνα με τους κανονισμούς που εισήγαγε η κυβέρνηση το 2014 (Accelerated Payments Notices Scheme), οι ερευνώμενοι για φοροαποφυγή οφείλουν να πληρώσουν εκ των προτέρων το ποσό των αμφισβητούμενων φόρων και ενώ οι φορολογικές υποθέσεις τους βρίσκονται υπό διερεύνηση. Δεδομένου ότι το HMRC κερδίζει το 80% των υποθέσεων που πηγαίνουν στο δικαστήριο, οι νέοι κανόνες εξαλείφουν το οικονομικό πλεονέκτημα το οποίο προηγουμένως απολάμβαναν οι ασυνεπείς φορολογούμενοι.

Σύμφωνα με ανώτατους αξιωματούχους του HMRC, εκδίδoνται πάνω από 3.000 Σημειώματα Ταχείας Πληρωμής κάθε μήνα, ενώ έχουν εκδοθεί συνολικά 41.000 Σημειώματα, αφού εισήχθη το μέτρο επίσπευσης των πληρωμών. Μέχρι το Μάρτιο 2020, αναμένεται ότι θα εισπραχθούν περίπου 5 δισεκατομμύρια λίρες.

Ο φορολογούμενος έχει περιθώριο 90 ημερών από τη στιγμή που λάβει το Σημείωμα για να πληρώσει ή να αμφισβητήσει τη φορολογική υποχρέωση. Αν ο φορολογούμενος κερδίζει την προσφυγή, το HMRC οφείλει να επιστρέψει εντόκως το εισπραχθέν ποσό.

Σύμφωνα με τα στοιχεία του HMRC, από το οικονομικό έτος 2010-2011 και εντεύθεν, εξασφαλίστηκαν έσοδα ύψους 100 δισεκατομμυρίων λιρών από την αυξημένη φορολογική συμμόρφωση των εταιρειών, με αποτέλεσμα το ποσοστό των ανείσπρακτων εταιρικών φόρων να κατέλθει στο 6,7% από 9,3%. Όσον αφορά στις μεγάλες επιχειρήσεις, εξασφαλίστηκαν έσοδα ύψους 38 δισεκ. λιρών μέσω της αυξημένης φορολογικής συμμόρφωσης και 3,2 δισεκ. λιρών από την καταπολέμηση των ενδο-ομιλικών συναλλαγών (transfer pricing).

Στο ίδιο πλαίσιο, η κυβέρνηση εισήγαγε τον Απρίλιο του 2015 το Φόρο Εκτρεπόμενων Κερδών (Diverted Profits Tax), για να αντιμετωπίσει την εκτροπή των κερδών από τη χώρα, έτσι ώστε οι πολυεθνικές εταιρείες να προτιμούν να πληρώσουν περισσότερο φόρο επί των κερδών τους στο Ηνωμένο Βασίλειο, παρά να διατρέχουν τον κίνδυνο να πληρώσουν το υψηλότερο ποσοστό του φόρου DPT.

*Τα στοιχεία αντλήθηκαν από το Γραφείο Οικονομικών και Εµπορικών Υποθέσεων της Ελληνικής Πρεσβείας στο Λονδίνο που δημοσιεύθηκαν στις 10/2/2016