Οδηγός επιχειρείν στην Πορτογαλία

Οδηγός επιχειρείν στην Πορτογαλία

Oι μικρομεσαίες επιχειρήσεις συνιστούν τον κορμό της πορτογαλικής επιχειρηματικότητας, αντιπροσωπεύοντας το 90% του συνόλου των πορτογαλικών επιχειρήσεων. Ο ρόλος τους στην πορτογαλική οικονομία είναι ιδιαίτερα σημαντικός, τόσο ως προς την διατήρηση/δημιουργία απασχόλησης, όσο και ως προς την συνεισφορά στο Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν και την εισαγωγή καινοτομιών, χάρις στην ευελιξία που εγγενώς έχουν λόγω μεγέθους. Η κρίση χρέους που αντιμετώπισε η Πορτογαλία τα τελευταία χρόνια είχε άμεση και δραματική επίπτωση στην ρευστότητα των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, το σημαντικότερο πρόβλημα των οποίων (ακόμα και των πλέον υγιών) ήταν και εξακολουθεί να είναι η πρόσβαση σε χρηματοδότηση. Στο πλαίσιο αυτό, η πορτογαλική κυβέρνηση έχει θεσπίσει ένα πλέγμα μηχανισμών για την στήριξη των μικρομεσαίων επιχειρήσεων και την ενίσχυση της ρευστότητας και της εξωστρέφειάς τους, το οποίο συγχρηματοδοτείται μέσω του ΕΣΠΑ από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (FEDER) και το Ταμείο Συνοχής.

Οι πορτογαλικές επιχειρήσεις έχουν παραδοσιακά στενές οικονομικές-εμπορικές σχέσεις με χώρες της Λατινικής Αμερικής και Αφρικής, πρώην πορτογαλικές αποικίες και άλλες. Μεταξύ αυτών, η Βραζιλία, Κολομβία, Μεξικό, Βενεζουέλα, Αγκόλα, Μοζαμβίκη, κ.ά.

Οδηγός Εξαγωγέα

Οι Πορτογάλοι διαθέτουν μεσογειακό ταμπεραμέντο, πράγμα που αποτυπώνεται και στην επιχειρηματική τους κουλτούρα. Καθώς ο κορμός της οικονομίας βασίζεται σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις, οι προσωπικές σχέσεις είναι ιδιαίτερα σημαντικές. Προς τούτο ο προσφορότερος τρόπος προσέγγισης της πορτογαλικής αγοράς είναι η επιτόπια παρουσία στελέχους των ενδιαφερόμενων εταιρειών. Αλλά και στην περίπτωση που υφίσταται ήδη δίκτυο συνεργασιών, και ειδικά στα πρώτα στάδια, συστήνεται στις ελληνικές εταιρείες να επισκέπτονται επί τόπου τους πελάτες τους. Είναι δυνατή η απευθείας εξαγωγή, ή η εξαγωγή μέσω τοπικών χονδρεμπόρων. Οι πορτογαλικές εταιρείες επιλέγουν και τις δυο εναλλακτικές, αναλόγως του όγκου των εισαγωγών και του κατά πόσο η ζήτηση είναι σταθερή ή συγκυριακή. Πάντως, για τις εταιρείες που δεν έχουν εμπειρία από την πορτογαλική αγορά, συστήνεται σε πρώτη φάση η αναζήτηση τοπικού αντιπροσώπου ή χονδρέμπορα.

Όπως ισχύει σε κάθε περίπτωση, οι ελληνικές εταιρίες θα πρέπει γενικά να είναι επιφυλακτικές κατά την έναρξη νέων συνεργασιών με πορτογαλικές εταιρείες και να συμβουλεύονται νομικά γραφεία προτού υπογράψουν συμφωνίες. Συνήθως η στρατηγική προώθησης αναλαμβάνεται από τον τοπικό αντιπρόσωπο/διανομέα, εφόσον υφίσταται τέτοιου είδους συνεργασία. Τα πιο αποτελεσματικά μέσα διαφήμισης είναι η τηλεόραση, το ραδιόφωνο, δημοσιεύσεις σε εφημερίδες και σε κλαδικά έντυπα, καθώς και καταχώρηση σε επιχειρηματικούς οδηγούς. Αν και η χρήση του διαδικτύου αυξάνεται ραγδαία, ακόμα περίπου οι μισές πορτογαλικές μικρομεσαίες επιχειρήσεις δεν διαθέτουν ιστοσελίδα. Πάντως, ολοένα αυξάνεται η χρήση των ιστοσελίδων κοινωνικής δικτύωσης ως μέσο διαφήμισης.

*Τα στοιχεία αντλήθηκαν από το Γραφείο Ο.Ε.Υ. Λισσαβώνας (Αρμοδιότητα και για Πράσινο Ακρωτήρι, Σάο Τομέ και Πρίνσιπε)

Doing Business in Portugal