Κύπρος – ΔΝΤ: Εντυπωσιακή ανάπτυξη, αλλά υψηλά επίπεδα χρέους

Ζητούν αυστηρότερα πρότυπα δανεισμού, προκειμένου να αποφευχθεί η υπερβολική συγκέντρωση οικονομικής δραστηριότητας και να προστατευθεί η χρηματοπιστωτική σταθερότητα

«Χλιαρή» πρόοδο στη μείωση των μη-εξυπηρετούμενων δανείων και υψηλά επίπεδα ιδιωτικού και δημόσιου χρέους, διαπιστώνει για την κυπριακή οικονομία το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο (ΔΝΤ).

Σε ανακοίνωση, μετά την ολοκλήρωση της διμερούς διαβούλευσης με την Κύπρο, επισημαίνεται ότι η ανάκαμψη διευκολύνθηκε από «την συνετή μακροοικονομική πολιτική και την πρόοδο των διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων, σε συνδυασμό με την έντονη εξωτερική ζήτηση».

Το ΔΝΤ χαρακτηρίζει εντυπωσιακή την ανάκαμψη της κυπριακής οικονομίας από την τραπεζική κρίση και εκτιμά ότι «η ισχυρή δυναμική ανάπτυξης αναμένεται να συνεχιστεί και τα επόμενα χρόνια».
Σύμφωνα με το ΔΝΤ η οικονομική ανάπτυξη στην Κύπρο βασίζεται σε υπερβολική εξάρτηση από τις κατασκευές και στην «αδύναμη πειθαρχία πληρωμών» και επισημαίνεται ότι η αργή πρόοδος με τα προβληματικά δάνεια στηρίζει την κατανάλωση.

Το ΔΝΤ αναφέρει ότι αναμένει διατήρηση του ρυθμού οικονομικής ανάπτυξης, των δημοσιονομικών πλεονασμάτων και του πληθωρισμού στα ίδια επίπεδα το 2018.

Το ΔΝΤ τονίζει ότι «ο ισχυρός κύκλος ανάπτυξης θα μπορούσε να απειληθεί από την υπερβολική συγκέντρωση δραστηριοτήτων στις κατασκευές και την ακίνητη περιουσία και από τις ασταθείς ροές κεφαλαίων. Η μόνιμη αργή επίλυση των μη εξυπηρετούμενων δανείων θα άφηνε υψηλότερα τα τρωτά σημεία του χρηματοπιστωτικού τομέα».

Οι προοπτικές ανάπτυξης θα μπορούσαν να ενισχυθούν σημαντικά, εάν η ανάπτυξη αποθεμάτων υδρογονανθράκων στην ανοικτή θάλασσα αποδεικνύεται οικονομικά βιώσιμη, σημειώνεται.

Οι εκτελεστικοί διοικητικοί σύμβουλοι του ΔΝΤ ζήτησαν την ταχεία εφαρμογή ενός συνολικού σχεδίου απομόχλευσης, το οποίο θα υποστηρίζεται από μέτρα για τη βελτίωση της πειθαρχίας πληρωμών. Η ταυτόχρονη μείωση του υπερβολικού ιδιωτικού χρέους και των αδύναμων δανειακών χαρτοφυλακίων των τραπεζών θα βοηθούσε στην προστασία της μακροοικονομικής σταθερότητας. Οι σύμβουλοι συνέστησαν τη χρήση μιας σειράς εργαλείων αναδιάρθρωσης, σε συνδυασμό με την κατανομή των βαρών, προκειμένου να περιοριστεί η βραχυπρόθεσμη επιβράδυνση της αύξησης του ΑΕΠ. Ζήτησαν επίσης τη βελτίωση της πειθαρχίας πληρωμών μέσω της ενίσχυσης του νομικού πλαισίου για την επίλυση προβληματικών δανείων.

Οι διευθυντές τόνισαν την ανάγκη οι τράπεζες να υιοθετήσουν φιλόδοξες και αξιόπιστες στρατηγικές για τη μείωση των μη εξυπηρετούμενων δανείων, υποστηριζόμενων από μακροπρόθεσμα κεφαλαιακά σχέδια και ρεαλιστικές υποθέσεις για τα ποσοστά ανάκτησης και τις απαιτούμενες προβλέψεις. Προειδοποίησαν τις τράπεζες κατά των περιουσιακών στοιχείων στους ισολογισμούς τους, τα οποία αποκτήθηκαν μέσω συμβάσεων ανταλλαγής χρέους προς περιουσιακά στοιχεία και υπογράμμισαν την ανάγκη διατήρησης συνετών προτύπων για τα νέα δάνεια και την κατάταξη των δανείων.

Οι σύμβουλοι ζήτησαν την αναζωογόνηση του προγράμματος διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων.

Επίσης, ζητούν αυστηρότερα πρότυπα δανεισμού, προκειμένου να αποφευχθεί η υπερβολική συγκέντρωση οικονομικής δραστηριότητας και να προστατευθεί η χρηματοπιστωτική σταθερότητα.