Ελληνικά Αμυντικά Συστήματα

Η τεχνογνωσία των ΕΑΣ δεν πρέπει να χαθεί, είναι κεφάλαιο για τη χώρα

Τα Ελληνικά Αμυντικά Συστήματα (ΕΑΣ) αντιμετωπίζουν σήμερα οξύ πρόβλημα επιβίωσης το οποίο έχει προέλθει από μία σειρά λαθών  στην πολιτική διαχείριση των κυβερνήσεων της τελευταίας τουλάχιστον δεκαετίας.

Ο Γιώργος Τσιτσιλιάνος είναι πολιτικός υπεύθυνος του Τομέα Άμυνας στο Ποτάμι

Ο Γιώργος Τσιτσιλιάνος είναι πολιτικός υπεύθυνος του Τομέα Άμυνας στο Ποτάμι

Το τελευταίο δράμα της εταιρίας γράφτηκε τον Δεκέμβρη του 2013 όταν εγκρίθηκε από την Τρόικα το επιχειρησιακό 3ετες  σχέδιο αναδιοργάνωσής της που σκοπό είχε:

 Tην αντιμετώπιση της ελλειμματικής  λειτουργίας  της αφενός  με μέτρα:

  • μείωσης προσωπικού (κυρίως διοικητικού),
  • συγκεκριμένες δράσεις της εσωτερικής λειτουργίας με μετεγκαταστάσεις λειτουργιών στις παραγωγικές δραστηριότητες της εταιρίας κλπ.
  • αύξηση των εσόδων της εταιρίας από υλοποίηση συμβάσεων εσωτερικού και εξαγωγικού χαρακτήρα με νόμιμη κρατική ενίσχυση 35 εκ. ευρώ .
  • την εκκαθάριση του πολιτικού τομέα (Μεταλλουργικής Ηπείρου, εργοστάσιο Κύμης)

και  αφετέρου την αποτροπή του κινδύνου υποχρεωτικής επιστροφής των κρατικών επιδοτήσεων που είχε λάβει η εταιρία κατά την περίοδο 2004- 2011, ύψους 1 δισ. ευρώ περίπου.

Θα πρέπει δε να ληφθεί σοβαρά υπόψη ότι η συμφωνία με την Τρόικα λειτούργησε με βάσει το άρθρο 346 της Συνθήκης Λειτουργίας Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ) σε συνάρτηση με το προϊόν της εκκαθάρισης του πολιτικού τομέα της εταιρίας και δύο θυγατρικών του στρατιωτικού τομέα .

Η εταιρία είχε προϋπολογίσει για το 2015 τζίρο 40 εκ. ευρώ ,60 εκ. ευρώ για το 2016 και 80εκ. Ευρώ για το 2017,  με βάσει κυρίως την συμφωνία που υπογράφτηκε  με την αμερικάνικη εταιρία ΑΤΚ για την κατασκευή 1 εκ. βλημάτων διαμετρήματος  40/60 in για τα αφη της πολεμικής αεροπορίας των ΗΠΑ για τα οποία τα ΕΑΣ διατηρούν το μονοπώλιο της κατασκευής.

Η εν λόγω κατασκευή βρίσκεται στο τελικό στάδιο δοκιμών και εφόσον οι τελικές δοκιμές που θα πραγματοποιηθούν στις ΗΠΑ  είναι θετικές,  θα δοθεί στην εταιρία η έγκριση για την μαζική παραγωγή των βλημάτων που θα μπορούν να επιφέρουν  στη εταιρία σε βάθος 3 ετίας 100 εκ. ευρώ περίπου. Επίσης, υπάρχουν και κάποια άλλα προγράμματα που είναι σε εξέλιξη καθώς και διαπραγματεύσεις της εταιρίας για νέα.

Τον Ιανουάριο του 2015 όμως η κατάσταση πήρε άλλο δρόμο αφού η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑΝΕΛ ανακοίνωσε την αναστολή όλων των παραπάνω συμφωνηθέντων με την Ευρώπη.

Αποτέλεσμα του γεγονότος αυτού είναι η εταιρία να έχει σήμερα πρόβλημα ρευστότητας, αφού έχουν << κάνει φτερά  >> τα 35 εκ. ευρώ που είχε διαθέσιμα και να ζητά επί πλέον κρατική ενίσχυση για να καλύψει τα πάγια έξοδά της (Πληρωμές προσωπικού, ΔΕΗ, ΟΤΕ, Δάνεια, κλπ).

Ο Τομέας Άμυνας του Ποταμιού ανησυχεί ιδιαίτερα για τις εξελίξεις στα ΕΑΣ αφού θεωρεί επιτακτική  ανάγκη για την χώρα την διατήρηση της τεχνογνωσίας της εταιρίας και καλεί την κυβέρνηση να πάρει άμεσα όλα τα απαραίτητα μέτρα που θα έχουν ως στόχο την παραγωγική ανασυγκρότηση των ΕΑΣ αφενός και την μέριμνα του προσωπικού αφετέρου, έχοντας ως βάσει τα συμφωνηθέντα τον Δεκέμβρη του 2013.

*Ο κ.  Γιώργος Τσιτσιλιάνος είναι Υπεύθυνος Πολιτικής του Τομέα Άμυνας στο Ποτάμι