Βέλγιο

Η περιουσιακή θέση των Βέλγων το 2015 ανήλθε σε ιστορικά υψηλά επίπεδα

Σύμφωνα με στοιχεία που δημοσίευσε η Κεντρική Τράπεζα του Βελγίου (BNB) στις 15.4, στην διάρκεια του 4ου τριμήνου του 2015 η χρηματοοικονομική περιουσία των Βέλγων αυξήθηκε στο επίπεδο του 1,219 τρις. €, ήτοι κατά 2,2% ή 26,2 δις. € έναντι του επιπέδου του τέλους Σεπτεμβρίου, που ανερχόταν στο 1,193 τρις. €.

Η καθαρή χρηματοοικονομική περιουσιακή τους θέση ανήλθε εξάλλου στα 960,7 δις. €, αυξημένη κατά 23,6 δις. € (ή 2,5%) έναντι του τέλους Σεπτεμβρίου. Όπως διευκρίνισε η βελγική Κεντρική Τράπεζα, η άνοδος της χρηματοοικονομικής περιουσίας των Βέλγων οφείλεται κυρίως στην αποκατάσταση της πορείας των διεθνών χρηματιστηρίων και στην άνοδο της αξίας των χρηματιστηριακών τίτλων στην διάρκεια του 4ου τριμήνου του 2015. Στην διάρκεια του εν λόγω τριμήνου, οι Βέλγοι πραγματοποίησαν αύξηση των χρηματοοικονομικών τους περιουσιακών στοιχείων κατά 26,2 δις. €, οφειλόμενη κυρίως στην θετική εξέλιξη των τοποθετήσεων σε επενδυτικά ταμεία (συνολική αύξηση 13,8 δις. €), αλλά και στην αύξηση της αξίας των χρηματιστηριακών τίτλων συνολικού ύψους 5 δις. €.

Υπήρξε εξάλλου αύξηση των αποταμιευτικών καταθέσεων και των καταθέσεων όψεως  (συνολικά κατά 2,8 δις. €[1]), ενώ η αξία των κρατικών ομολόγων και λοιπών κρατικών τίτλων εις χείρας των Βέλγων επενδυτών διατηρήθηκε σταθερή, στα επίπεδα των 66,7 δις. € στην διάρκεια του 4ου τριμήνου. Περαιτέρω, οι χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις των βελγικών νοικοκυριών ανήλθαν στα τέλη Δεκεμβρίου 2015 στο ύψος των 258,2 δις. €, αυξημένες κατά 2,5 δις. € έναντι του τέλους του 3ου τριμήνου του έτους, ως αποτέλεσμα της ανόδου των ενυπόθηκων δανείων κατά 3,3 δις. €, στα 197,9 δις. €, λόγω της σημειωθείσας ανόδου των χορηγηθέντων ενυπόθηκων δανείων.

Σύμφωνα με στοιχεία εκτιμήσεων του ομοσπονδιακού Υπουργείου Οικονομίας, στα τέλη Δεκεμβρίου 2015 η ακίνητη περιουσιακή θέση των Βέλγων ανερχόταν στα 1,194 δις. €, με αποτέλεσμα η συνολική καθαρή περιουσιακή θέση των Βέλγων να εκτιμάται στα 2,154 δις. € και η συνολική μέση καθαρή περιουσιακή θέση των Βέλγων στα 191,9 χιλ. €.

[1] Ενώ οι τοποθετήσεις σε καταθέσεις λοιπών ειδών κατέγραψαν πτώση κατά 3,5 δις. €.

*Τα στοιχεία αντλήθηκαν από το Ενημερωτικό Δελτίο Οικονομικών και Επιχειρηματικών Ειδήσεων του Γραφείου Ο.Ε.Υ. Βρυξελλών