Η ΕΕ χορηγεί 83 εκατ. ευρώ για τη βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης των προσφύγων στην Ελλάδα

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανακοινώνει σήμερα τη χορήγηση 83 εκατ. ευρώ, στο πλαίσιο του νέου μέσου στήριξης έκτακτης ανάγκης που πρότεινε στις 2 Μαρτίου, για τη βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης των προσφύγων στην Ελλάδα. Το ποσό αυτό θα διατεθεί άμεσα στην Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες (UNHCR), στη Διεθνή Ομοσπονδία του Ερυθρού Σταυρού και σε έξι διεθνείς ΜΚΟ. Οι εταίροι αυτοί θα συνεργαστούν με ελληνικές ΜΚΟ που διαθέτουν την απαιτούμενη γνώση της κατάστασης επί τόπου.

Ο επίτροπος Ανθρωπιστικής Βοήθειας και Διαχείρισης Κρίσεων Χρήστος Στυλιανίδης υπέγραψε τις πρώτες συμβάσεις σήμερα στην Αθήνα στο πλαίσιο του νέου μέσου στήριξης έκτακτης ανάγκης εντός της ΕΕ, στόχος του οποίου είναι να βοηθά τα κράτη μέλη να αντιμετωπίζουν κρίσεις, όπως τη μεγάλη εισροή προσφύγων.

«Οφείλουμε να αποκαταστήσουμε το συντομότερο δυνατό αξιοπρεπείς συνθήκες διαβίωσης για τους πρόσφυγες και τους μετανάστες στην Ευρώπη. Τα πρώτα έργα που υλοποιούνται επί τόπου αποτελούν απτό παράδειγμα του τρόπου με τον οποίο η ΕΕ ανταποκρίνεται στις προκλήσεις που αντιμετωπίζει η Ευρώπη. Η χρηματοδότηση θα διατεθεί στους εταίρους ανθρωπιστικής βοήθειας που εργάζονται σε στενή συνεργασία με την ελληνική κυβέρνηση και τις τοπικές ΜΚΟ, ώστε να διασφαλιστεί ότι η βοήθεια θα παρέχεται με καλά συντονισμένο και συγκροτημένο τρόπο σε όσο το δυνατόν περισσότερες περιοχές», δήλωσε ο Χρήστος Στυλιανίδης, επίτροπος Ανθρωπιστικής Βοήθειας και Διαχείρισης Κρίσεων.

O επίτροπος συναντήθηκε με τον Έλληνα Αναπληρωτή Υπουργό Μεταναστευτικής Πολιτικής Γιάννη Μουζάλα και, μαζί με αυτόν και τον δήμαρχο Αθηναίων Γιώργο Καμίνη, επισκέφθηκε τα έργα υποδοχής προσφύγων στον Ελαιώνα.

Χάρη σε αυτά τα νέα έργα, η Επιτροπή θα βοηθήσει δεκάδες χιλιάδες πρόσφυγες και μετανάστες που βρίσκονται στην Ελλάδα, παρέχοντάς τους πρωτοβάθμια υγειονομική περίθαλψη, τρόφιμα, καλύτερες συνθήκες υγιεινής, χώρους κατάλληλα διαμορφωμένους για παιδιά και προσωρινά καταλύματα.

Η βοήθεια που ανακοινώθηκε σήμερα προστίθεται στη γενικότερη στήριξη που παρέχει η ΕΕ για την αντιμετώπιση της προσφυγικής κρίσης στην Ελλάδα. Από το 2015, η Ελλάδα έχει ήδη λάβει χρηματοδότηση έκτακτης ανάγκης ύψους 181 εκατ. ευρώ από το Ταμείο Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης και το Ταμείο Εσωτερικής Ασφάλειας για τη διαχείριση της προσφυγικής κρίσης επιπλέον των 509 εκατ. ευρώ που έχουν ήδη διατεθεί στο πλαίσιο αυτών των Ταμείων για το ελληνικό εθνικό πρόγραμμα 2014-2020.

Συνολική εικόνα των χρηματοδοτήσεων

Εταίρος ανθρωπιστικής βοήθειας της ΕΕ Ποσό χρηματοδότησης Διάρκεια Είδος δράσης
UNHCR 25 εκατ. ευρώ 9 μήνες Βοήθεια σε 50.000 πρόσφυγες σε 15 περιοχές: (1) τεχνική και υλική βοήθεια (όπως υποστρώματα, κουβέρτες, ενδύματα, είδη προσωπικής υγιεινής, αδιάβροχα τύπου πόντσο, κάλτσες, σύνεργα κουζίνας, σαπούνια, ηλιακοί λαμπτήρες (2) νερό, εγκαταστάσεις αποχέτευσης και υγιεινής σε προσωρινά καταλύματα και (3) προστασία με έμφαση στα παιδιά που είναι ασυνόδευτα ή έχουν χωριστεί από την οικογένειά τους.     Επιπλέον, θα διατεθεί βοήθεια στην ανθρωπιστική κοινότητα στην Ελλάδα για τον συντονισμό της ανθρωπιστικής βοήθειας.
Διεθνής Ομοσπονδία του Ερυθρού Σταυρού 15 εκατ. ευρώ 10 μήνες Βοήθεια σε 44.000 πρόσφυγες σε 15 περιοχές: (1) βασική υγειονομική περίθαλψη, (2) δέματα με τρόφιμα και άλλα μη επισιτιστικά είδη, όπως υποστρώματα, κουβέρτες, ενδύματα, προϊόντα προσωπικής υγιεινής (μεταξύ άλλων για γυναίκες), σύνεργα κουζίνας, σαπούνια, (3) νερό και εγκαταστάσεις αποχέτευσης και υγιεινής, (4) ψυχοκοινωνική στήριξη, (5) βοήθεια για την αποκατάσταση των οικογενειακών δεσμών χάρη στο παγκόσμιο δίκτυο του Ερυθρού Σταυρού.
Συμβούλιο Προσφύγων της Δανίας 8 εκατ. ευρώ 9 μήνες Πολυτομεακή βοήθεια σε 7.500 άτομα: βοήθεια για τη διαχείριση των χώρων υποδοχής προσφύγων, προστασία, νερό και εγκαταστάσεις αποχέτευσης και υγιεινής, καθώς και καταλύματα και παροχή βασικών ειδών πρώτης ανάγκης για την κάλυψη των αναγκών σε 5 περιοχές.
Διεθνής Επιτροπή Διάσωσης 10 εκατ. ευρώ 10 μήνες Πολυτομεακή βοήθεια που περιλαμβάνει προστασία, ψυχοκοινωνική στήριξη, ασφαλείς χώρους για τις γυναίκες και ασφαλείς χώρους μάθησης και περίθαλψης για παιδιά, νερό, εγκαταστάσεις αποχέτευσης και υγιεινής καθώς και επισιτιστική βοήθεια για 16.000 άτομα.
Save the Children 7 εκατ. ευρώ 12 μήνες Δραστηριότητες προστασίας ευάλωτων παιδιών και παιδιών που κινδυνεύουν, καθώς και των οικογενειών τους που έχουν εγκλωβιστεί στην ηπειρωτική Ελλάδα. Οι δραστηριότητες αυτές περιλαμβάνουν την παροχή χώρων κατάλληλα διαμορφωμένων για παιδιά, ανεπίσημης εκπαίδευσης, ψυχοκοινωνικής στήριξης και διατροφικής βοήθειας. Η εν λόγω οργάνωση σε συνεργασία με τις αρμόδιες εθνικές αρχές θα παράσχει στοχευμένη βοήθεια σε ασυνόδευτους ανηλίκους και σε παιδιά που έχουν χωριστεί από τους γονείς τους.
OXFAM 6 εκατ. ευρώ 12 μήνες Βοήθεια για νερό και εγκαταστάσεις αποχέτευσης και υγιεινής, τρόφιμα, προστασία και βελτίωση καταλυμάτων (προσαρμογή στις χειμερινές συνθήκες,) καθώς και για άλλα είδη πρώτης ανάγκης.   Βελτίωση των εγκαταστάσεων ντους και αποχωρητηρίων για 3.000 άτομα και ευκολότερη πρόσβαση στις υπηρεσίες, καθώς και βελτίωση του σχεδιασμού/διαχείρισης χώρων προστασίας για 2.750 άτομα. Οι δραστηριότητες είναι επικεντρωμένες στη δυτική Ελλάδα, μια περιοχή όπου δραστηριοποιούνται λιγότεροι εταίροι. Τρόφιμα για 3.000 άτομα, κυρίως μέσω κουπονιών, στο βόρειο τμήμα της χώρας. Στα βασικά είδη για 3.000 άτομα θα περιλαμβάνονται 600 συσκευασίες με εξοπλισμό για την προσαρμογή των καταλυμάτων στις χειμερινές συνθήκες.
Arbeiter-Samariter-Bund 5 εκατ. ευρώ 12 μήνες Παροχή στέγης και βασικών υπηρεσιών, όπως υγειονομικής και ψυχοκοινωνικής στήριξης, μη επισιτιστικών ειδών, χώρων κατάλληλα διαμορφωμένων για παιδιά, νομικής βοήθειας και υπηρεσιών διερμηνείας σε 1.500 άτομα στη Θεσσαλονίκη.
Γιατροί του Κόσμου 7 εκατ. ευρώ 12 μήνες Πρωτοβάθμια υγειονομική περίθαλψη, παραπομπή σε εξειδικευμένη ιατρική περίθαλψη και ψυχοκοινωνική στήριξη για τους μετανάστες και τους πρόσφυγες.

Το σχέδιο αποσκοπεί στη μείωση των κινδύνων για την υγεία και στην παροχή υγειονομικής περίθαλψης (συμπεριλαμβανομένης της εξειδικευμένης περίθαλψης) σε 18.000 πρόσφυγες και μετανάστες που έχουν εγκλωβιστεί στην Ελλάδα, μέσω σταθερών και κινητών ιατρικών μονάδων. Το σχέδιο λαμβάνει υπόψη τα εθνικά προγράμματα και τους μηχανισμούς παραπομπής.

 

Ιστορικό

Στις 2 Μαρτίου, η Επιτροπή πρότεινε έναν ταχύτερο και πιο στοχευμένο τρόπο ανταπόκρισης σε μείζονες κρίσεις, το μέσο υποστήριξης έκτακτης ανάγκης, το οποίο αποσκοπεί, μεταξύ άλλων, στην παροχή βοήθειας στα κράτη μέλη προκειμένου να αντιμετωπίσουν τη μεγάλη εισροή προσφύγων.

Μετά την έκδοση του κανονισμού ΕΕ/2016/369 στις 15 Μαρτίου από το Συμβούλιο, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ενέκρινε στις 13 Απριλίου τον προϋπολογισμό που απαιτείται για τον πρώτο γύρο της χρηματοδότησης από την ΕΕ. Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις, απαιτούνται 300 εκατ. ευρώ το 2016 με στόχο τη συμπλήρωση των προσπαθειών που ήδη καταβάλλονται μέσω άλλων τομέων στήριξης. Το υπόλοιπο ποσό της χρηματοδότησης αναμένεται να διατεθεί αργότερα εντός του έτους.

Η χρηματοδοτική στήριξη έκτακτης ανάγκης συμπληρώνει άλλα ευρωπαϊκά χρηματοδοτικά μέσα, όπως το Ταμείο Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης (ΤΑΜΕ), το Ταμείο Εσωτερικής Ασφάλειας (ΤΕΑ), το Ευρωπαϊκό Ταμείο Βοήθειας προς τους Απόρους (FEAD) και το πρόγραμμα υγείας της ΕΕ, στο πλαίσιο των οποίων έχει ήδη διατεθεί σημαντική χρηματοδοτική βοήθεια στην Ελλάδα. Συμπληρώνει επίσης τη βοήθεια που παρέχεται μέσω του μηχανισμού πολιτικής προστασίας της ΕΕ, ο οποίος βασίζεται σε εθελοντικές προσφορές από τα συμμετέχοντα κράτη.