Η αγορά οίνου στη Γερμανία

Έκθεση με στοιχεία για την αγορά οίνου στη Γερμανία δημοσίευσε το Γραφείο ΟΕΥ’  Ντύσσελντορφ με την ευκαιρία της PROWEIN 2016.

Η Γερμανία διαθέτει παράδοση στην κατανάλωση κρασιού και διαχρονική σταθερότητα και ως εκ τούτου η εμπορία οινικών προϊόντων δεν επηρεάζεται από περιοδικές διακυμάνσεις στην κατανάλωση άλλων αλκοολούχων ποτών.

Το μεγάλο μέγεθος της γερμανικής αγοράς προσελκύει πολλούς νέους οινοπαραγωγούς. Επιπλέον, η  αγορά είναι σχετικά ανοιχτή σε ξένα κρασιά. Παρά τη μεγάλη εγχώρια παραγωγή, οι καταναλωτές είναι ανοιχτοί σε κρασιά εκτός Γερμανίας Αυτό προσφέρει ευκαιρίες σε προμηθευτές, οι οποίοι επιδιώκουν να εισέλθουν στην ευρωπαϊκή αγορά.

Διαβάστε την πλήρη έρευνα αγοράς στο συνημμένο

Αγορά οίνου στη Γερμανία