Ευρωβαρόμετρο: 9 στους 10 πολίτες της ΕΕ υπέρ της παροχής αναπτυξιακής βοήθειας

Ευρωβαρόμετρο: 9 στους 10 πολίτες της ΕΕ υπέρ της παροχής αναπτυξιακής βοήθειας

Νέα αριθμητικά στοιχεία δείχνουν ότι σχεδόν εννέα στους δέκα πολίτες της ΕΕ υποστηρίζουν την ανάπτυξη (ποσοστό 89% – αύξηση κατά 4 ποσοστιαίες μονάδες από το 2014). Για τους μισούς και πλέον από τους συμμετέχοντες η ΕΕ πρέπει να παράσχει τα επίπεδα της βοήθειας που έχει υποσχεθεί και επιπλέον ποσοστό 16% δηλώνει ότι η βοήθεια πρέπει να αυξηθεί πέραν της ήδη υπεσχημένης.

Ο επίτροπος αρμόδιος για τη Διεθνή Συνεργασία και Ανάπτυξη, κ. Neven Mimica, παρουσίασε σήμερα τα αποτελέσματα της έρευνας του Ευρωβαρόμετρου για τη διεθνή συνεργασία και ανάπτυξη της ΕΕ. Από τα στοιχεία προκύπτει ότι η συντριπτική πλειονότητα των Ευρωπαίων έχουν θετική άποψη για τα οφέλη της διεθνούς συνεργασίας και ανάπτυξης. Σχεδόν τρία τέταρτα των συμμετεχόντων στην έρευνα συμφωνούν ότι η αναπτυξιακή βοήθεια συνιστά αποτελεσματικό τρόπο για την αντιμετώπιση της παράτυπης μετανάστευσης (ποσοστό 73 %) και το 80 % των Ευρωπαίων πιστεύει ότι η ανάπτυξη είναι προς το συμφέρον της ίδιας της ΕΕ.

Σε συνέχεια της ανακοίνωσης των αποτελεσμάτων, ο Επίτροπος κ. Mimica δήλωσε τα εξής: «Από τα αποτελέσματα του Ευρωβαρόμετρου προκύπτει σαφώς ότι οι πολίτες της ΕΕ γνωρίζουν και εκτιμούν την αξία που έχει η διεθνής συνεργασία και ανάπτυξη της ΕΕ. Σχεδόν εννέα στους δέκα ερωτηθέντες θεωρούν ότι η παροχή βοήθειας στις αναπτυσσόμενες χώρες είναι σημαντική, ενώ περισσότεροι από επτά στους δέκα συμφωνούν ότι η αντιμετώπιση της φτώχειας στις αναπτυσσόμενες χώρες έχει θετική επίδραση για τους πολίτες της ΕΕ. Συνεπώς, σε μια χρονική περίοδο κατά την οποία η Ευρώπη βρίσκεται αντιμέτωπη με την πρόκληση να πείσει τους πολίτες της για τη χρησιμότητά της, πρέπει να αξιοποιήσουμε αυτή την ευκαιρία και να διασφαλίσουμε ότι θα προβάλλονται τα αποτελέσματα του έργου μας, ο αντίκτυπος που έχει στην πράξη, η συμβολή του στη βελτίωση της ζωής των ατόμων και τα οφέλη του για τις αξίες και τα συμφέροντα της Ευρώπης.»

Η έρευνα διεξήχθη προς στα τέλη του 2015, το οποίο ήταν το Ευρωπαϊκό Έτος Ανάπτυξης. Ένας από τους στόχους του Ευρωπαϊκού Έτους Ανάπτυξης ήταν να αυξηθεί η ευαισθητοποίηση των πολιτών σχετικά με το πώς λειτουργεί η αναπτυξιακή βοήθεια της ΕΕ και πού δαπανώνται τα χρήματα. Από την έρευνα προκύπτει ότι επιτεύχθηκαν τα επιδιωκόμενα αποτελέσματα της εκστρατείας: σχεδόν ένας στους πέντε πολίτες που ερωτήθηκαν γνώριζε ότι το 2015 ήταν το Ευρωπαϊκό Έτος Ανάπτυξης (αύξηση κατά περίπου 50 % σε σχέση με τα αποτελέσματα του 2014.)

Ορισμένα βασικά αποτελέσματα του Ευρωβαρόμετρου για την ανάπτυξη:

Τα αριθμητικά στοιχεία δείχνουν ότι αυξάνεται το ποσοστό των ατόμων που πιστεύουν ότι η αντιμετώπιση της φτώχειας στις αναπτυσσόμενες χώρες πρέπει να αποτελεί μία από τις κύριες προτεραιότητες της ΕΕ (ποσοστό 69 %, αυξημένο κατά πέντε εκατοστιαίες μονάδες) και των εθνικών κυβερνήσεων (ποσοστό 50 %, αυξημένο κατά πέντε εκατοστιαίες μονάδες). Σχεδόν επτά στους δέκα ερωτηθέντες τάχθηκαν υπέρ της αύξησης της αναπτυξιακής βοήθειας που παρέχει η ΕΕ (ποσοστό 68 %) — υψηλότερο ποσοστό από ό,τι τα τελευταία χρόνια.

Οι πολίτες της ΕΕ θεωρούν την ειρήνη και την ασφάλεια στις αναπτυσσόμενες χώρες τη σημαντικότερη πρόκληση του Έτους Ανάπτυξης και Συνεργασίας (ποσοστό 41 %) — που ενδεχομένως οφείλεται στο γεγονός ότι μπορεί να θεωρηθεί ως σημαντικός παράγοντας για την αντιμετώπιση των βαθύτερων αιτίων της παράτυπης μετανάστευσης. Ακολουθούν η υγεία και η εκπαίδευση (ποσοστό 34 % αμφότερες).

Εν τω μεταξύ, ένα τρίτο και πλέον των Ευρωπαίων έχει ακούσει ή διαβάσει για τους στόχους βιώσιμης ανάπτυξης (ποσοστό 36 %). Συγκριτικά, μόλις 22 % των ερωτηθέντων δήλωσαν ότι είχαν ακούσει για τους αναπτυξιακούς στόχους της Χιλιετίας (ΑΣΧ) στην έρευνα του Ευρωβαρόμετρου το 2013.

Περισσότερες πληροφορίες

Το ειδικό Ευρωβαρόμετρο είναι διαθέσιμο στη διεύθυνση: http://ec.europa.eu/europeaid/special-eurobarometer-441-european-year-development-citizens-views-development-cooperation-and-aid_en