Γερμανία

Επιχειρηματικός οδηγός για τη Γερμανία

Η ίδρυση εταιρείας στη Γερμανία είναι σχετικά εύκολη υπόθεση. Υπάρχουν διαδικασίες που πρέπει να ακολουθηθούν, είναι όμως ξεκάθαρες. Δεν γίνεται διάκριση μεταξύ Γερμανών πολιτών και μη και δεν υπάρχει περιορισμός στον επαναπατρισμό των κεφαλαίων.

Η επιλογή της νομικής μορφής της επιχείρησης είναι καθοριστική γιατί άπτεται όλων των παραμέτρων λειτουργίας της (διαδικασία ίδρυσης, ελάχιστος αριθμός εταίρων, ελάχιστο απαιτούμενο κεφάλαιο, φορολογικές υποχρεώσεις, διαχείριση εταιρείας και λήψη αποφάσεων, λύση της κλπ).

Οι εταιρείες στη Γερμανία φορολογούνται σε δύο επίπεδα: Ανάλογα με τη μορφή της εταιρείας επιβάλλεται και εισπράττεται από την ομοσπονδιακή κυβέρνηση είτε φόρος εταιρικού εισοδήματος  είτε φόρος προσωπικού εισοδήματος.  Όλες οι εταιρείες ανεξαρτήτως εταιρικής μορφή, υπόκεινται στον εμπορικό φόρο (Gewerbesteuer), ο οποίος επιβάλλεται και εισπράττεται από την τοπική αυτοδιοίκηση όπου η εταιρεία έχει την έδρα της.

Διαβάστε αναλυτικά όλες τις πληροφορίες στον συνημμένο επιχειρηματικό οδηγό του Γραφείου Ο.Ε.Υ. Βερολίνου με στοιχεία για την Ίδρυση εταιρείας, το Φορολογικό σύστημα, Θέματα απασχόλησης, την Κοινωνική ασφάλιση και το Νομικό πλαίσιο.

Doing business in Germany 2016