Τσαντ


chad_fluttering_flag_256 (1)

Η Ελλάδα εκπροσωπείται διπλωματικώς στο Τσαντ, μέσω παράλληλης διαπίστευσης, από την ελληνική Πρεσβεία Κινσάσας (Λ.Δ. Κονγκό)..


Πολιτικές Σχέσεις

Οι σχέσεις των δύο χωρών είναι καλές και η συνεργασία τους τόσο σε διμερές όσο και σε πολυμερές επίπεδο είναι ικανοποιητική.
Υπάρχει επίτιμο ελληνικό προξενείο στην Ντζαμένα.
Αρμόδια η Πρεσβεία της Ελλάδας στην Κινσάσα, Λ.Δ. Κονγκό.

 

Άμισθο Προξενείο της Ελλάδας στη N’ Djamena

Διεύθυνση: Avenue Charles de Gaulle, B.P. 24, N΄ Djamena, Tchad
Τηλέφωνο: (00235) 22523505, 22522821
Fax: (00235) 22523505
E-mail: consul.gr.@intnet.td
Επίτιμος Πρόξενος: Αθανάσιος Πουλόπουλος

 

Αρμόδια Πρεσβεία του Τσαντ για την Ελλάδα

65, rue des Belles Feuilles – 75116 Paris – FRANCE
Τηλ: 0033.1.45.53.36.75, Fax: 0033.1.45.53.16.09
e-mail: ambatchad_paris@libertysurf.fr


Τελευταία Νέα

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close