Σενεγάλη


senegal_fluttering_flag_256

Η Ελλάδα εκπροσωπείται στην Σενεγάλη, μέσω παράλληλης διαπίστευσης, από την Πρεσβεία της στο Ραμπάτ. Η Σενεγάλη εκπροσωπείται στην Ελλάδα από την Πρεσβεία της στην Ρώμη.


Πολιτικές Σχέσεις

Οι σχέσεις των δύο χωρών είναι καλές και η συνεργασία τους τόσο σε διμερές όσο και σε πολυμερές επίπεδο είναι ικανοποιητική.
Στην Σενεγάλη υπάρχει μικρή ελληνική κοινότητα. Η Ελλάδα χορηγεί στην Σενεγάλη υποτροφίες για φοίτηση σε ελληνικές πανεπιστημιακές και στρατιωτικές σχολές. Μεταξύ των δύο χωρών υπάρχει Μορφωτική Συμφωνία.
Η Ελλάδα παρέχει στην Σενεγάλη αναπτυξιακή βοήθεια και μεταξύ των δύο χωρών υπάρχει Συμφωνία Οικονομικής Συνεργασίας.
Αρμόδια η Πρεσβεία της Ελλάδας στο Ραμπάτ, Μαρόκο.


 

Άμισθο Γενικό Προξενείο της Ελλάδας στο Ντακάρ

Δ/νση: 15 Bis Rue Jules Ferry, Dakar B.P. 1810, Senegal
Τηλ. Dakar: (00221-338) 222573, 213975
Fax Dakar: (00221-338) 218478
Τηλ. Nianing: (00221-339) 571120, 571085
Fax Nianing : (00221-339) 571504
E-mail: domainenianing@arc.sn
Επίτιμος Πρόξενος: Armande Massart Αναστασοπούλου

 

Αρμόδια Πρεσβεία της Σενεγάλης για την Ελλάδα

66, Via Giulia – 00186 Roma – ITALY
Τηλ: 0039.06.687.23.81, Fax: 0039.06.68.21.92.94
e-mail: ambasenequirie@tiscali.it
Προξενείο:
Ακτή Μιαούλη 87, 185 38, Πειραιάς
Τηλ: 210.42.91.000, Fax: 210.42.90.949

Επίτιμο προξενείο της Σενεγάλης για την Ελλάδα

Ακτή Μιαούλη 87
185 38 Πειραιάς
Tηλ.: 210.42.91.000
Fax: 210.42.90.949
e-mail : epir@epir.gr

 


Τελευταία Νέα

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close