Ομάν

oman_fluttering_flag_256

Η Ελλάδα έχει συνάψει διπλωματικές σχέσεις με το Ομάν από τον Μάρτιο του 1974, ενώ η διαπίστευση Πρέσβεων των δύο χωρών έγινε το 1980. Η Πρεσβεία της Ελλάδας στη Σαουδική Αραβία (Ριάντ) με παράλληλη διαπίστευση εκπροσωπεί την χώρα στο Ομάν. Το Ομάν εκπροσωπείται στην Ελλάδα από την Πρεσβεία του με έδρα τη Ρώμη.


Πολιτικές Σχέσεις

Οι διμερείς σχέσεις με το Ομάν εμφανίζονται καλές, κυρίως στον πολιτικό τομέα, καθώς υπάρχει κοινή προσέγγιση σε πολλά διεθνή ζητήματα και συνεργασία στο πλαίσιο των Διεθνών Οργανισμών. 

Στη χώρα λειτουργεί άμισθο Προξενείο της Ελλάδας.

Αρμόδια η Πρεσβεία της Ελλάδας στο Ριάντ, Σαουδική Αραβία


Μορφωτικές, Πολιτιστικές Σχέσεις και Απόδημος Ελληνισμός

Στο Ομάν δεν υπάρχει ελληνική κοινότητα, ενώ περί τους 20 Έλληνες έχουν δηλώσει ότι κατοικούν μόνιμα στη χώρα.

Άμισθο Προξενείο Muscat

Δ/νση: P.O. Βox 175, Muscat 117, Oman
Τηλ.: (00968) 24793072
Fax: (00968) 787714, 796158
Επίτιμος Γενικός Πρόξενος: Sa’ ad Suhail Al Muhaini Bahwan

 

Αρμόδια Πρεσβεία του Ομάν για την Ελλάδα

625, Via della Camilluccia – 00135 Rome – ITALY
Τηλ: 0039.06.36.30.05.17, Fax: 0039.06.329.68.02
e-mail: omanembassy@tin.it
Προξενείο:
Χαριλάου Τρικούπη 77, 145 63, Κηφισσιά
Τηλ: 210.800.22.50, Fax: 210.800.22.51
e-mail: oman-gr@otenet.gr

Επίτιμο προξενείο του Ομάν για την Ελλάδα

Χαριλάου Τρικούπη 77
145 63 Κηφισιά Αθήνα
Tηλ.: 210.800.22.40
Fax: 210.800.22.51
e-mail: oman-gr@otenet.gr


Τελευταία Νέα

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close