Ναμίμπια


namibia_fluttering_flag_256

Η Ελληνική Πρεσβεία στην Πρετόρια καλύπτει και τη Ναμίμπια ως παράλληλη διαπίστευση. Η Ναμίμπια διατηρεί Επίτιμο Προξενείο στην Αθήνα, ενώ ο Πρέσβυς της στο Λονδίνο είναι παράλληλα διαπιστευμένος στην Ελλάδα.


Πολιτικές Σχέσεις

Οι σχέσεις μεταξύ των δυο χωρών είναι πολύ καλές. Η Ελλάδα παρέχει αναπτυξιακή βοήθεια και έχει χορηγήσει κατά το παρελθόν στρατιωτικές υποτροφίες σε μέλη των Ενόπλων Δυνάμεων της Ναμίμπια.
Στη Ναμίμπια κατοικούν ελάχιστοι ομογενείς και δεν υπάρχει οργανωμένη ελληνική κοινότητα στην χώρα αυτή.
Αρμόδια η Πρεσβεία της Ελλάδας στην Πρετόρια, Νότιος Αφρική.


 

 

Άμισθο Προξενείο Walvis Bay

Διεύθυνση: 61 Hage Geingob, P.O. Box 24, Walvis Bay, Namibia
Τηλέφωνο: (00264) 64204501
Fax: (00264) 64207029
E-mail: sisavva@venus.com.na
Επίτιμος Πρόξενος: Σάββας Σάββα

 

Αρμόδια Πρεσβεία της Ναμίμπια για την Ελλάδα

6, rue Chandos – Londres W1G 9LU – ENGLAND
Τηλ: 0044.20.76.36.62.44, Fax: 0044.20.76.37.56.94
e-mail: namibia-highcomm@btconnect.com
Προξενείο:
Πατρών 50, 145 64, Ν. Κηφισσιά
Τηλ: 210. 62.53.310, Fax: 210. 62.52.243
e-mail: twm@hol.gr

Επίτιμο προξενείο της Ναμίμπια στην Ελλάδα

Λεωφ. Ελαιών
145 64 Νέα Κηφισιά
Tηλ.: 210. 62.53.310
Fax: 210. 62.52.243
e-mail: namcon@otenet.gr


Τελευταία Νέα

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close