Μάλι


mali_fluttering_flag_256

Η Ελλάδα εκπροσωπείται διπλωματικώς στη Δημοκρατία του Μάλι, μέσω παράλληλης διαπίστευσης, από την ελληνική Πρεσβεία Αμπούτζα (Νιγηρία). Επίσης, η Πρεσβεία του Μάλι στη Ρώμη είναι παράλληλα διαπιστευμένη στην Ελλάδα. Υφίσταται Επίτιμο Προξενείο της Ελλάδος στο Μπαμάκο.


Πολιτικές Σχέσεις

Οι σχέσεις των δύο χωρών είναι καλές και η συνεργασία τους τόσο σε διμερές όσο και σε πολυμερές επίπεδο είναι ικανοποιητική.
Αρμόδια η Πρεσβεία της Ελλάδας στην Αμπούτζα, Νιγηρία.


 

 

Άμισθο Προξενείο Bamako 

Δ/νση: Porte 429 Rue 321 Moussa Travele, Quartier du Fleuve, B.P.: 1, Bamako
Τηλ.: (00223) 2022024
Fax: (00223) 2225636
e-mail: aimchang@hotmail.fr
Επίτιμος Γραμματέας: Didier Chagouri
Επίτιμος Πρόξενος: Nasim-Fernand Chagouri

 

Αρμόδια Πρεσβεία του Μάλι για την Ελλάδα

2, Via Antonio Bosio – 00161 Rome – ITALY
Τηλ: 0039.06.44.25.40.68, Fax: 0039.06.44.25.40.29
e-mail: amb.malirome@tiscalinet.it
Προξενείο:
Ευφοριώνος 17, 116 35, Αθήνα
Τηλ: 210.75.67.195, Fax: 210.75.67.182
e-mail: ksotirio@hol.gr

Επίτιμο προξενείο του Μάλι στην Ελλάδα

Πετράκη 12
105 63 Αθήνα
Tηλ.: 210.32.31.236
Fax: 210.32.38.121
e-mail: ksotirio@hol.gr


Τελευταία Νέα

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close