Λιβερία


liberia_fluttering_flag_256

Η Ελλάδα εκπροσωπείται διπλωματικώς στη Λιβερία, μέσω παράλληλης διαπίστευσης, από την ελληνική Πρεσβεία Αμπούτζα (Νιγηρία).  Η Πρεσβεία της Λιβερίας στο Παρίσι είναι παράλληλα διαπιστευμένη στην Ελλάδα.


Πολιτικές Σχέσεις

Οι σχέσεις των δύο χωρών είναι καλές και η συνεργασία τους τόσο σε διμερές όσο και σε πολυμερές επίπεδο είναι ικανοποιητική.
Οι διμερείς σχέσεις της Ελλάδας με τη Λιβερία παρουσιάζουν το ιδιαίτερο χαρακτηριστικό ότι ικανός αριθμός ελληνόκτητων σκαφών είναι εγγεγραμμένα στο λιβεριανό νηολόγιο. Επίσης οι εμπορικές μας συναλλαγές είναι αρκετά σημαντικές.
Δεν υπάρχει ομογένεια, Εκκλησία ή Επίτιμο Προξενείο στη Λιβερία. Στην Αθήνα λειτουργεί Επίτιμο Γενικό Προξενείο της Λιβερίας καθώς και Επίτιμο Προξενείο στη Θεσσαλονίκη.
Αρμόδια η Πρεσβεία της Ελλάδας στην Αμπούτζα, Νιγηρία.


 

 

Αρμόδια Πρεσβεία της Λιβερίας για την Ελλάδα

12, Place du General Catroux – 75017 Paris – FRANCE
Τηλ: 0033.1.47.63.58.55, Fax: 0033.1.42.12.76.14
e-mail: libem.paris@wanadoo.fr

Προξενείο:
Ευπλοίας 2, 185 37, Πειραιάς
Τηλ: 210.41.83.191/3, Fax: 210.45.20.115
e-mail: management@soutos-group.gr


Τελευταία Νέα

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close