Ισημερινή Γουινέα


equatorial_guinea_fluttering_flag_256

Η Ελλάδα εκπροσωπείται διπλωματικώς στη Δημοκρατία της Ισημερινής Γουινέας, μέσω παράλληλης διαπίστευσης, από την ελληνική Πρεσβεία Αμπούτζα (Νιγηρία). Επίσης, η Πρεσβεία της Ισημερινής Γουινέας στο Παρίσι είναι παράλληλα διαπιστευμένη στην Ελλάδα..


Πολιτικές Σχέσεις

Οι σχέσεις των δύο χωρών είναι καλές και η συνεργασία τους τόσο σε διμερές όσο και σε πολυμερές επίπεδο είναι ικανοποιητική.
Δεν υφίσταται Ελληνική Κοινότητα ούτε Επίτιμο Προξενείο της Ελλάδος στη χώρα.
Αρμόδια η Πρεσβεία της Ελλάδας στην Αμπούτζα, Νιγηρία.


 

 

Αρμόδια Πρεσβεία της Ισημερινής Γουινέας  για την Ελλάδα

29, Boulevard de Courcelles – 75008 Paris – FRANCE
Τηλ: 0033.1.56.88.54.54, Fax: 0033.1.56.88.10.75
Προξενείο:
Αγίας Σοφίας 156-158, 173 41, Ν. Σμύρνη
Τηλ: 210.93.22.716, Fax: 210.93.23.754


Τελευταία Νέα

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close