Γκαμπόν


gabon_fluttering_flag_256

Η Ελλάδα εκπροσωπείται διπλωματικώς στη Δημοκρατία της Γκαμπόν, μέσω παράλληλης διαπίστευσης, από την ελληνική Πρεσβεία Κινσάσα (Λ.Δ. Κονγκό). Επίσης, η Πρεσβεία της Γκαμπόν στη Ρώμη είναι παράλληλα διαπιστευμένη στην Ελλάδα.


Πολιτικές Σχέσεις

Οι σχέσεις των δύο χωρών είναι καλές και η συνεργασία τους τόσο σε διμερές όσο και σε πολυμερές επίπεδο είναι ικανοποιητική.
Δεν υπάρχουν στοιχεία για ελληνική παρουσία και δεν υφίσταται Επίτιμο Προξενείο της Ελλάδος στη χώρα.
Αρμόδια η Πρεσβεία της Ελλάδας στην Κινσάσα, Λ.Δ. Κονγκό.


 

 

Αρμόδια Πρεσβεία της Γκαμπόν για την Ελλάδα

36, Via San Marino – 00198 Rome – ITALY
Τηλ: 0039.06.85.35.89.70, Fax: 0039.06.84.17.278
Προξενείο:
Κωνσταντίνου Παλαιολόγου 22, 102 10, Αθήνα
Τηλ: 210.52.36.795, Fax: 210.52.29.138


Τελευταία Νέα

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close