Γερμανία

Διεθνής Κοινοβουλευτική Υποτροφία για εργασία στο Γερμανικό Κοινοβούλιο

Εάν προέρχεστε από την Κεντρική, την Ανατολική ή την Νοτιοανατολική Ευρώπη, το Ισραήλ ή τις ΗΠΑ, τότε η Διεθνής Κοινοβουλευτική Υποτροφία – International Parlamentary Scholarship (IPS) σας παρέχει τη μοναδική ευκαιρία να να εργαστείτε στο γερμανικό κοινοβούλιο.

Η Ομοσπονδιακή Κάτω Βουλή χορηγεί κάθε χρόνο σε συνεργασία με τρία πανεπιστήμια του Βερολίνου 120 υποτροφίες για νέους πτυχιούχους απόφοιτους πανεπιστημίων από 41 κράτη. Το πρόγραμμα διαρκεί κάθε χρόνο από την 1η Μαρτίου έως την 31ηΙουλίου.

Το πρόγραμμα τελεί υπό την αιγίδα του Προέδρου της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας.

Οι στόχοι του είναι:

  • Η προώθηση των σχέσεων μεταξύ της Γερμανίας και των συμμετεχόντων κρατών
  • Η εδραίωση των δημοκρατικών αξιών και της ανεκτικότητας
  • Η κατανόηση για την πολιτισμική ποικιλομορφία

Η προθεσμία για υποβολή αιτήσεων από την Ελλάδα είναι μέχρι τις 30 Ιουνίου 2016.

Περισσότερες πληροφορίες εδώ