Διαγωνισμοί στην Ιαπωνία εν όψει των Ολυμπιακών Αγώνων Τόκυο 2020

Στον online επιχειρηματικό οδηγό του Γραφείου Οικονομικών & Εμπορικών Υποθέσεων της Πρεσβείας της Ελλάδας στο Τόκυο έχει αναρτηθεί πληροφοριακό υλικό που αφορά την συμμετοχή στα ολυμπιακά έργα καθώς και σε διαγωνισμούς υπηρεσιών και αγαθών εν όψει της διοργάνωσης των Ολυμπιακών Αγώνων 2020 στο Τόκυο.

Οι πληροφορίες είναι διαθέσιμες στην ενότητα «Ολυμπιακοί Αγώνες Τόκυο 2020» στην διεύθυνση www.japan-greece-business.gr/#!tokyo-2020-olympic-games/c1bgn. Παράλληλα έχει γίνει ανάρτηση στην ιστοσελίδα www.agora.mfa.gr.

Οι διαγωνισμοί που σχετίζονται με την πραγματοποίηση των Ολυμπιακών Αγώνων στο Τόκυο το 2010 διενεργούνται από τους εξής φορείς:

α)    Μητροπολιτική Κυβέρνηση του Τόκυο. Αφορούν ιδίως την δημιουργία μόνιμων έργων υποδομών ή αθλητικών εγκαταστάσεων

β)    Οργανωτική Επιτροπή Ολυμπιακών Αγώνων Τόκυο. Εγκαταστάσεις προσωρινού χαρακτήρα για την εξυπηρέτηση των αναγκών κατά την διάρκεια των αγώνων, καθώς και υπηρεσίες και προϊόντα απαραίτητα για τους αγώνες.

γ)    Μητροπολιτικό Κέντρο Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων. Διενεργεί διαγωνισμούς μικρότερου αντικειμένου που μπορεί να μη σχετίζονται άμεσα με τους αγώνες.

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να λάβουν υπ’ όψιν τους τα εξής:

  • η κατασκευή των έργων έως στιγμής έχει ανατεθεί μόνον σε ιαπωνικές εταιρείες και αυτό δεν αναμένεται να αλλάξει και για τα εναπομείναντα έργα.
  • συνεπώς, για την συμμετοχή ξένων εταιρειών σε αυτά, ενδείκνυται η συνεργασία με μία από τις εταιρείες που έχουν αναλάβει ή θα αναλάβουν έργο
  • για την διεξαγωγή των διαγωνισμών ισχύουν οι κανόνες του Παγκοσμίου Οργανισμού Εμπορίου (WTO), σε ό,τι αφορά τα όρια πάνω από τα οποία απαιτείται διεθνής διαγωνισμός
  • για διαγωνισμούς κάτω από τα όρια του WTO, ισχύει η ιαπωνική νομοθεσία.
  • οι εταιρείες που θέλουν να μετάσχουν πρέπει να έχουν ιδρύσει νομική μορφή στην Ιαπωνία και να πληρούν τις απαιτούμενες προϋποθέσεις
  • οι διαγωνισμοί διεξάγονται με ηλεκτρονικό τρόπο
  • όλοι οι διαγωνισμοί ανακοινώνονται στις ιστοσελίδες των αρμοδίων φορέων, οι οποίες όμως λειτουργούν μόνον στην ιαπωνική γλώσσα, ενώ δεν έχει ανακοινωθεί πρόθεση λειτουργίας τους και στην αγγλική γλώσσα. Στην ιστοσελίδα μας έχουμε περιλάβει υπερσυνδέσμους προς όλους τους εμπλεκομένους ιαπωνικούς φορείς.
  • οι διαγωνισμοί, εκτός κανόνων WTO, έχουν κατά κανόνα βραχείες προθεσμίες υποβολής προσφορών

Δεδομένου ότι για την συμμετοχή σε διαγωνισμούς με αντικείμενο χαμηλότερο από τα όρια του WTO απαιτείται η ενδιαφερόμενη εταιρεία να διαθέτει νομική παρουσία στην Ιαπωνία, ως εναλλακτική δυνατότητα συνιστάται η συμμετοχή μέσω ιαπωνικής εταιρείας – αντιπροσώπου της, επισημαίνει ο κ. Διονύσης Πρωτοπαπάς, Σύμβουλος Α’ Ο.Ε.Υ.

Διαγωνισμοί στην Ιαπωνία εν όψει των Ολυμπιακών Αγώνων Τόκυο 2020