Στη φωτογραφία βρίσκονται στο τείχος των Δακρύων, Ιερουσαλήμ. Απο δεξιά, ο Πρύτανης του ΟΠΑ κ. Γάτσιος, του Μακεδονίας κ. Ζαπράνης, ο Πρόεδρος του ΙΤΕ, IESL Κρήτης κ. Αναστασιάδης, του Αριστοτελείου κ. Μήτκας, ο Αντιπρύτανης του ΕΚΠΑ κ. Μυλωνάς, του Πολυτεχνείου Κρήτης κ. Διγαλάκης, και του Δημόκριτου κ. Κανελλόπουλος

Rectors of Greek universities visited Israel

The Rectors of very important Greek universities visited Israel between 2-9 November and had excellent impressions from their contacts with Israeli Institutions and Universities.

12235033_1063539103690644_5389217723288121146_n