ευρωπαϊκή διαστημική πολιτική

Προγράμματα για την ευρωπαϊκή διαστημική πολιτική

Τα δεδομένα από δορυφόρους μπορούν να χρησιμοποιηθούν για πολλούς σκοπούς, από τις επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης μέχρι τη διαχείριση των συνόρων και καλλιεργειών. Τα προγράμματα δορυφορικής ραδιοπλοήγησης (Κοπέρνικος και Γαλιλαίος), υπόσχονται νέες ευκαιρίες για τις επιχειρήσεις και τους καταναλωτές αλλά και για το δημόσιο τομέα. Την Τρίτη 7 Ιουνίου, η ολομέλεια του ΕΚ συζήτησε προτάσεις για την καλύτερη αξιοποίηση τους.

Λεξικό βασικών όρων για την ευρωπαϊκή διαστημική πολιτική 

Κοπέρνικος – Ευρωπαϊκό σύστημα παρατήρησης της Γης

Ο δορυφόρος εκτοξεύθηκε στις 3 Απριλίου το 2014. Ο Κοπέρνικος θα παρέχει επιχειρησιακές πληροφορίες για τις χερσαίες επιφάνειες σε όλο τον κόσμο, τους ωκεανούς και την ατμόσφαιρα, για να υποστηρίξει τα κέντρα λήψης αποφάσεων σχετικά με το περιβάλλον και την ασφάλεια, καθώς και τις ανάγκες του κάθε πολίτη και των φορέων παροχής υπηρεσιών.

Γαλιλαίος – ευρωπαϊκό πρόγραμμα δορυφορικής πλοήγησης (GNSS)

Είναι το πρόγραμμα με το οποίο η Ευρωπαϊκή Ένωση αναπτύσσει ένα παγκόσμιο σύστημα δορυφορικής πλοήγησης το οποίο θα υπόκειται σε ευρωπαϊκό πολιτικό έλεγχο. Η λειτουργία του θα ξεκινήσει μέχρι το τέλος του 2016 και θα τεθεί σε πλήρη λειτουργία το 2020. Όταν ολοκληρωθεί θα αποτελείται από 30 δορυφόρους. Τα σήματα του Galileo θα δίνουν τη δυνατότητα στους χρήστες να γνωρίζουν την ακριβή θέση τους στον χρόνο και στον χώρο, με μεγαλύτερη ακρίβεια και αξιοπιστία σε σύγκριση με τα υφιστάμενα συστήματα. Το Galileo θα είναι συμβατό και –σε ορισμένες υπηρεσίες του– διαλειτουργικό με τα υφιστάμενα παρόμοια συστήματα, αλλά θα είναι αυτόνομο.

EGNOS – Ευρωπαϊκό Σύστημα Πλοήγησης με Υπέρθεση Γεωστατικών Δορυφόρων

Βελτιώνει την ακρίβεια του GPS κατά 2 μέτρα αντί των 10 μέτρων που συνήθως παρέχονται από το GPS και αποτελεί το πρώτο εγχείρημα της Ευρώπης στον τομέα της δορυφορικής πλοήγησης.