Ποια χώρα είναι ο δημοφιλέστερος προορισμός των φοιτητών Erasmus; [γραφήματα]

Δημοφιλέστερος προορισμός για του φοιτητές Erasmus για το ακαδημαϊκό έτος 2013- 2014 αναδείχθηκε η Ισπανία, ενώ την κορυφαία τριάδα συμπληρώνουν η Γαλλία και η Γερμανία.

ewrtwet

 

 

zvbfgjghkgyu

werteryerty

twetyerty

qweettrytyio