Νίγηρας


niger_fluttering_flag_256

Η Ελλάδα εκπροσωπείται διπλωματικώς στη Δημοκρατία του Νίγηρα, μέσω παράλληλης διαπίστευσης, από την ελληνική Πρεσβεία Αμπούτζα (Νιγηρία). Επίσης, η Πρεσβεία του Νίγηρα στις Βρυξέλλες είναι παράλληλα διαπιστευμένη στην Ελλάδα.


Πολιτικές Σχέσεις

Οι σχέσεις των δύο χωρών είναι καλές και η συνεργασία τους τόσο σε διμερές όσο και σε πολυμερές επίπεδο είναι ικανοποιητική.
Υφίσταται Επίτιμο Προξενείο της Ελλάδος στο Νιαμέι.
Αρμόδια η Πρεσβεία της Ελλάδας στην Αμπούτζα, Νιγηρία.


 

 

Άμισθο Προξενείο Niamey

Ταχ. Διεύθυνση: B.P. 10350, Niamey, Niger
Τηλέφωνο: (00227) 90001331, 96962171
Fax: (00227) 20736510, 20737367
E-mail: alassanekonek@yahoo.fr
Επίτιμος Πρόξενος: Allasane Kone

 

Αρμόδια Πρεσβεία του Νίγηρα για την Ελλάδα

78, Ave Fr. D. Roosevelt – 1050 Bruxelles – BELGIUM
Τηλ: 0032.2.648.61.40, Fax: 0032.2.648.27.84


Τελευταία Νέα

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close