Πρόγραμμα επιμόρφωσης Προξένων της Σουηδίας

Οι κεντρικές υπηρεσίες της Σουηδικής κυβέρνησης (τα σουηδικά υπουργεία) απασχολούν περίπου 4.600 υπάλληλους, διαθέτουν 100 Πρεσβείες και περίπου 360 Προξενεία. Όλα τα Προξενεία αποτελούν μέρος των Ξένων Αποστολών της Σουηδίας στο εξωτερικό.

Τα Προξενεία της Σουηδίας σε ολόκληρο τον κόσμο διατελούν σημαντικό και εκτεταμένο έργο. Μεγάλο μέρος αφορά τη στήριξη των αναγκών της Πρεσβείας σε διάφορες προξενικές λειτουργίες, όταν Σουηδοί βρίσκονται σε δυσχέρεια με κάποιο τρόπο. Τα σουηδικά προξενεία όμως είναι επίσης τα μάτια και τα αυτιά της Σουηδίας σε τοπικό επίπεδο σε ό,τι αφορά τις πολιτιστικές εκδηλώσεις που θα μπορούσε να συμμετάσχει ή στη συμμετοχή σε νδιαφέρουσες επιχειρηματικές ευκαιρίες. Επιπλέον οι Πρόξενοι και οι βοηθοί τους εκπροσωπούν τη Σουηδία και την Πρεσβεία σε διάφορες δραστηριότητες που μπορεί να είναι ο,τιδήποτε – από εκδηλώσεις μνήμης μέχρι φεστιβάλ κινηματογράφου.

Για να αντιμετωπιστούν αυτά τα απαιτητικά καθήκοντα πρέπει φυσικά τόσο οι Πρόξενοι όσο και οι βοηθοί τους να εκπαιδεύονται. Ένα τέτοιο πρόγραμμα επιμόρφωσης πραγματοποιείται αυτή την εβδομάδα, Πέμπτη και Παρασκευή, στην Πρεσβεία της Σουηδίας. Παρέχεται έτσι η δυνατότητα στους Προξένους και στους βοηθούς να ενημερωθούν λεπτομερώς αναφορικά με όλες τις εξελίξεις στον τομέα τους, από την προξενική συνδρομή και τα θέματα διαβατηρίων έως θέματα προώθησης με τον καλύτερο δυνατό τρόπο, της Σουηδίας. Όλο το προσωπικό της Πρεσβείας καθώς και συνάδελφοι από το Υπουργείο Εξωτερικών, στη Στοκχόλμη θα συμμετέχουν, κατά τη διάρκεια των δύο αυτών ημερών, σε παρουσιάσεις και εργαστήρια.