Ο κ. Γιώργος Ντάσης εξελέγη Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής

Ο κ. Γιώργος Ντάσης, μέλος της Ελλάδας στην ΕΟΚΕ, εξελέγη Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής.

Ο κ. Γιώργος Ντάσης εξελέγη με συντριπτική πλειοψηφία και είναι ο 31ος Πρόεδρος της EESC – European Economic and Social Committee, με ένα πρόγραμμα που εφιστά την προσοχή στην σοβαρή κρίση που διαπερνά την Ευρώπη όπου η οικονομική κρίση και η κοινωνική επιδείνωση έπληξε βαθιά την εμπιστοσύνη των πολιτών στην ΕΕ.