Έγκριση της Οδηγίας για τα ονόματα των επιβατών (PNR) από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

Ο πρώτος Aντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Φρανς Τίμερμανς και ο Επίτροπος Μετανάστευσης, Εσωτερικών Υποθέσεων και Ιθαγένειας Δημήτρης Αβραμόπουλος εξέδωσαν σήμερα κοινή δήλωση σχετικά με την έγκριση της Οδηγίας της ΕΕ για τις καταστάσεις με τα ονόματα των επιβατών (PNR) από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο:

«Η Επιτροπή χαιρετίζει θερμά τη σημερινή θετική ψήφο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για την ευρωπαϊκή οδηγίαPNRΑυτό αποτελεί ισχυρή έκφραση της δέσμευσης της Ευρώπης στην καταπολέμηση της τρομοκρατίας και του οργανωμένου εγκλήματος, σε συνδυασμό με την ενισχυμένη συνεργασία και την αποτελεσματική ανταλλαγή πληροφοριών. Οι αποτρόπαιες τρομοκρατικές επιθέσεις στο Παρίσι στις 13 Νοεμβρίου πέρυσι και στις Βρυξέλλες στις 22 Μαρτίου κατέδειξαν για άλλη μια φορά ότι η Ευρώπη πρέπει να κλιμακώσει την κοινή της απάντηση στην τρομοκρατία και να λάβει συγκεκριμένα μέτρα για την καταπολέμησή της. Η οδηγία της ΕΕ για τα δεδομένα PNR θα συμβάλει σημαντικά στην κοινή μας δράση.

Η οδηγία της ΕΕ για τα δεδομένα PNR θα βελτιώσει την προστασία και την ασφάλεια των πολιτών μας, ενώ παράλληλα θα περιλαμβάνει ισχυρές διασφαλίσεις για την προστασία της ιδιωτικής ζωής και των δεδομένων, εξασφαλίζοντας την πλήρη συμμόρφωση με το δικαίωμα προστασίας των δεδομένων.

Η επεξεργασία δεδομένων PNR είναι ένα αποτελεσματικό και πολύ αναγκαίο εργαλείο της Ευρώπης για την πρόληψη και την καταπολέμηση τρομοκρατικών ενεργειών και σοβαρών εγκλημάτων. Η χρήση των δεδομένων PNR μπορεί μερικές φορές να είναι ο μόνος τρόπος ώστε οι αρχές επιβολής του νόμου να εντοπίσουν προηγουμένως άγνωστα άτομα, τα οποία ενδέχεται να έχουν εμπλακεί σε εγκληματικές δραστηριότητες και να συνιστούν απειλή για τη δημόσια ασφάλεια, ή για να διερευνήσουν και να ανιχνεύσουν εγκληματικά δίκτυα και ταξιδιωτικές πρακτικές. Τα δεδομένα PNR μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την πρόληψη καθώς και για την έρευνα και τη δίωξη τρομοκρατικών εγκλημάτων.

Η δημιουργία ενός συστήματος συλλογής και επεξεργασίας των δεδομένων PNR που θα λαμβάνονται από τους αερομεταφορείς σε κάθε κράτος μέλος και η ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ των κρατών μελών θα εξασφαλίσει μια καλύτερη συνεργασία μεταξύ των εθνικών αρχών και θα ελαχιστοποιήσει τα κενά ασφάλειας. Η οδηγία ρυθμίζει αποτελεσματικά τη διαβίβαση δεδομένων PNR από τους αερομεταφορείς προς τα κράτη μέλη, μεταξύ άλλων για τις πτήσεις εντός της ΕΕ, και περιέχει αυστηρές εγγυήσεις όσον αφορά την προστασία της ιδιωτικής ζωής, την προστασία των δεδομένων και τον σεβασμό των θεμελιωδών δικαιωμάτων. Τα δεδομένα PNR μπορούν να αποτελέσουν αντικείμενο επεξεργασίας μόνο για την πρόληψη, ανίχνευση, διερεύνηση και δίωξη των τρομοκρατικών εγκλημάτων και των σοβαρών μορφών εγκλήματος.

Η οδηγία της ΕΕ για τα δεδομένα PNR θα πρέπει τώρα να εγκριθεί τάχιστα από το Συμβούλιο, ώστε να τεθεί σε ισχύ και να εφαρμοσθεί από τα κράτη μέλη το συντομότερο δυνατόν.»